III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie" w dniach 7-9 czerwca 2010 roku w Dreźnie. W centrum uwagi znalazły się stosunki między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją. Czy w tej kwestii Polska i Niemcy mają wspólne cele? Czy założenia tych państw są podobne czy zupełnie odmienne?

Kolejna dyskusja tegorocznych Dni Mediów poświęcona była dziennikarstwu transgranicznemu. Osobiste doświadczenia dziennikarzy posłużyły za doskonały punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakie tematy wybierają dziennikarze przygotowujący relacje z regionów przygranicznych w Polsce lub w Niemczech i opisujący nastroje, które tam panują.

Dziennikarze starali się odpowiedzieć także na pytania, w jaki sposób media wpływają na politykę i polityków, gdzie są granice tego zjawiska i w którym momencie zostają przekroczone?

O tym wszystkim dyskutowali między innymi: Tomasz Wróblewski ("Dziennik Gazeta Prawna"), Britta Hilpert (ZDF), Michael Elgaß (NDR); Gerhard Gnauck ("Die Welt"), Stefan Dietrich ("FAZ"), Marcin Wojciechowski ("Gazeta Wyborcza") i Maria Przełomiec (TVP Info). Dni Mediów zostały zainaugurowane 7 czerwca przez byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa.

Na zakończenie Polsko-Niemieckich Dni Mediów odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

Tegoroczne Dni Mediów organizowane były wspólnie przez Fundację Roberta Boscha, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wolne Państwo Saksonię i Miasto Drezno.