Przewodnik ENERGETYKA POLSKI I NIEMIEC – RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA 2016

Warsztat Energetyka i środowisko w Polsce oraz w Niemczech – inwestycje energetyczne na pograniczu 2016 / Fot. Hans Scherhaufer

Z przyjemnością prezentujemy przewodnik dla dziennikarzy przygotowany po warsztacie Energetyka i środowisko w Polsce oraz w Niemczech – inwestycje energetyczne na pograniczu i przygotowany przez jego moderatorów dr. Piotra Ziembickiego z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Krzysztofa Baługa, Radio Zachód oraz Hermanna Schmidtendorfa, dziennikarza z Berlina.

Plik z przewodnikiem znajdą Państwo nad zdjęciem.

O autorach:

dr inż. Piotr Ziembicki – Uniwersytet Zielonogórski
Piotr Ziembicki urodził się w 1972 roku w Zielonej Górze. Jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej, specjalizuje się w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z projektowaniem, symulacją i optymalizacją systemów ciepłowniczych, źródeł energii, instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Aktualnie prowadzone prace badawcze koncentrują się na optymalizacji gospodarki energetycznej, a także poszukiwaniu metod podnoszenia efektywności energetycznej budynków, sieci i instalacji, przy jednoczesnym obniżaniu emisji zanieczyszczeń. Autor lub współautor ponad 70 publikacji polskich i zagranicznych, współautor oraz redaktor naukowy monografii. Wykonawca oraz kierownik projektów naukowych finansowanych ze środków NCBiR oraz UE.

Krzysztof Baług – Radio Zachód
Wieloletni dziennikarz Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze. Publicysta zajmujący się sprawami europejskiej integracji, życiem politycznym i gospodarczym. Autor wielu audycji na temat bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Twórca m.in. cykli audycji: „Lubuska strona mocy”, „Wspólna Europa”, „Tropiciele trucicieli”, „Bazar”, „Pewne jak w banku”. Zrealizował kilkadziesiąt projektów w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Bank Polski, urzędy marszałkowskie oraz różne fundacje. Od kilkunastu lat współorganizuje Ogólnopolskie Warsztaty Reporterów Radiowych przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz – wspólnie z Lubuskim Oddziałem NFZ – konkurs dla dziennikarzy „Ochrona zdrowia w Lubuskiem – rzeczywistość, a stereotypy”. Był współwłaścicielem tygodnika zielonogórskiego Czwartek oraz autorem publikacji w czasopiśmie regionalnym Puls. Od roku 2000 jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Zielonej Górze, a obecnie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój – tworzonego przez zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców. W Radiu Zachód był kierownikiem redakcji publicystyki, zastępcą redaktora naczelnego, a obecnie jest kierownikiem redakcji edukacji. Za swoją pracę uhonorowany został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Hermann Schmidtendorf
Swoją karierę dziennikarską rozpoczął w „Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) i „Münstersche Zeitung” (MZ). Studiował języki słowiańskie i historię Europy Wschodniej, pracował m.in. dla dpa, Deutsche Welle, a przede wszystkim Deutschlandfunk. W latach 1985-1989 był rzecznikiem niemieckiego Zrzeszenia Muzyków Rock i Pop (DRMV). W latach 1997 i 2000 objął stanowisko korespondenta w Polsce dla „Die Welt” był autorem korespondencji z Berlina dla dziennika „Życie”. Od 2010 roku dla TV ASTA w Pile, produkuje magazyn o kolejnictwie „Kolejwizja”, który dociera do 500 tys. widzów przez reemisję w innych stacjach telewizyjnych, zwłaszcza w zachodniej Polsce. Jego zainteresowanie koleją doprowadziło do założenia w 1989 roku w Pile wraz z PKP istniejącego do dzisiaj warsztatu naprawy parowozów Interlok. W latach 2006-2011 był zatrudniony w brytyjskiej firmie przewozowej Arriva, brał udział w uruchomieniu w województwie kujawsko-pomorskim pierwszych w Polsce prywatnych kolejowych przewozów pasażerskich. Jest tłumaczem technicznym i konsultantem firm kolejowych. Członek „Koła dyskusyjnego Polska” – „Gesprächskreis Polen” Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej DGAP.