Program

X Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2017
Nowa polityczna rzeczywistość – Skutki dla stosunków polsko-niemieckich
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, budynek A16, 65-762 Zielona Góra

 

DZIEŃ 1, 31.05.2017 (środa)

12:00-13:00 Lunch, Palmiarnia Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A16

13:00-13:15 Otwarcie

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Krzysztof Rak, Dyrektor, członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Wojciech Strzyżewski, Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. Studenckich

Powitanie                                      

Ines Pohl, Redaktor Naczelna Deutsche Welle
Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP)

13:15-14:45 Debata z udziałem publiczności: Nowa polityczna rzeczywistość – skutki dla stosunków polsko-niemieckich

Uczestnicy:
Lorenz Caffier, Zastępca Premiera, Minister Spraw Wewnętrznych i Europejskich Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Andrzej Przyłębski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Federalnej Niemiec w Berlinie

Moderacja:
Cornelius Ochmann, Dyrektor, członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

15:00-16:30 3 równoległe warsztaty

1 Kto z kim? Różne struktury na wschód i na zachód od Odry i Nysy — oraz jak dziennikarze mogą sobie z tym radzić.

Görlitz i Zgorzelec, Guben i Gubin, Frankfurt i Słubice — trzy pary miast, w których każde oddzielone jest od drugiego tylko rzeką. A jednak są to wciąż zupełnie różne światy. Od ponad 70 lat Polacy i Niemcy sąsiadują ze sobą nad Odrą i Nysą. Ale z jakiegoś powodu nadal pozostają sobie obcy, chociaż od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej przed 13 laty swobodnie mogą przekraczać granicę. Spowodowane jest to różną mentalnością obu narodów, bardzo specyficzną historią osadnictwa na obszarach przygranicznych, i, w końcu, asymetrią struktur politycznych i administracyjnych obu państw: na zachód od Odry i Nysy leży państwo o strukturze federalnej, a na wschód – o strukturze centralnej. Warunkiem nieskrępowanego i harmonijnego sąsiedztwa jest świadomość tych różnic.

Dziennikarzy powinno się przede wszystkim zachęcać do spojrzenia na drugi brzeg rzeki. Celem warsztatu jest przygotowanie pod to odpowiedniej podstawy. Eksperci opowiedzą w krótkich wystąpieniach o strukturze osadniczej i o tym, jak się ona wyraża (na płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej czy kulturalnej) oraz o najważniejszych aspektach związanych ze strukturami administracyjnymi. Na przykładzie konkretnych projektów zaproszeni goście pokażą, jakie role w tej grze odgrywają polityka, administracja i społeczeństwo, oraz w jakim stopniu różnią się procesy zachodzące w obu państwach.

Uczestnicy:
Kinga Hartmann-Wóycicka, Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

Moderacja:
Frank Seibel, Zastępca Redaktora Naczelnego redakcji w Łużycach, Sächsische Zeitung

2 Nowe projekty zagospodarowania rzek pogranicza. Odra i Nysa Łużycka

Jak zwiększyć gospodarcze i turystyczne wykorzystanie Odry? W tej chwili mniej niż jeden procent towarów w Polsce jest transportowanych barkami. Co zrobić aby Odra była bardziej żeglowna niż obecnie, czy problem rozwiążą podpisane ostatnio: porozumienie AGN i polsko-niemiecka Umowa Odrzańska? Czy Polakom i Niemcom tak samo zależy na przywróceniu żeglowności Odry?

Przez wiele lat Odra była naturalną autostradą – ekologicznym i tanim sposobem transportu towarów. Jeszcze w latach 70. dwudziestego wieku na Odrze był tłok. Ze Śląska do Szczecina kursowało około 400 jednostek, rocznie transportowano tą drogą ponad 14 mln ton towarów. Niestety to już przeszłość. Po przełomie politycznym w Polsce i zjednoczeniu Niemiec Odra straciła na znaczeniu, przez lata rzeka była zaniedbywana inwestycyjnie i niedoceniana jako droga transportowa i turystyczna. Od lat o poprawę żeglowności Odry zabiegają zarówno Polacy jak i Niemcy. Koszty przystosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do IV klasy żeglowności (wymaganej do prowadzenie żeglugi) są spore, z dzisiejszych szacunków wynika że potrzeba na to od 22 do 24 miliardów złotych. Te inwestycje mają jednak nie tylko znaczenie ekonomiczne. Bardzo ważne są również kwestie związane z bezpieczeństwem. To do czego mogą prowadzić zaniedbania widzieliśmy doskonale 20 lat temu podczas wielkiej powodzi. Jej skutki dotknęły w 1997 r. wielu mieszkańców terenów nadodrzańskich po obu stronach granicy.

Warsztat ma pokazać jakie są oczekiwania Polaków i Niemców wobec stanowiącej naszą granicę rzeki. Jakie interesy mamy wspólne, a które interesy całkowicie rozbieżne.

Impuls:

Jörg Vogelsänger, Minister rozwoju wsi, środowiska i rolnictwa Brandenburgii

Uczestnicy:
Andreas Oppermann, szef studia we Frankfurcie nad Odrą, rbb
Jan Pyś, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Moderacja:
Joanna Skonieczna, Polskie Radio Szczecin

3 Dywersyfikacja energetyczna w Europie – interesy Polski i Niemiec
Podczas warsztatu prowadzonego przez dziennikarzy z Polski i Niemiec zaproszeni goście oraz uczestnicy warsztatu przedyskutują kwestie związane z podstawowymi celami polityki energetycznej Unii Europejskiej (w tym powiązanie sieci energetycznych krajów UE), omówią obszary wspólnej polityki energetycznej, a także zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Kolejnymi tematami będą efektywność energetyczna (oszczędność energii, rozwój nowych i odnawialnych form energii), węgiel i energia atomowa (perspektywy dla energetyki węglowej w Polsce i Niemczech, energetyka jądrowa w opinii polskiego i niemieckiego społeczeństwa) oraz najważniejsze projekty energetyczne w Europie - konsekwencje dla Polski i Niemiec. Wnioskami z warsztatu będzie próba ulokowania Polski i Niemiec na energetycznej mapie Europy. Każdy z działów tematycznych będzie zakończony pytaniami słuchaczy.

Uczestnicy:
Michał Jarczyński, członek Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki
Felix Müsgens, gospodarka energetyczna, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus-Senftenberg

Moderacja:

Krzysztof Baług, Radio Zachód
Andreas Rausch, kierownik redakcji aktualności radia i telewizji w studiu regionalnym Radia Berlin-Brandenburg w Cottbus

16:30-17:00 Przerwa kawowa, Palmiarnia Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A16

17:00-18:00 Rozmowy z nominowanymi do XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2017
Jak w czasach kiedy zaufanie do mediów jest coraz mniejsze dziennikarze mają opowiadać historie w sposób rzeczowy i godny zaufania, przede wszystkim jeśli nieufność rozsiewana jest także przez polityków? Jak odzyskać zaufanie bohatera i czytelnika? Jak wyjaśniać rzeczy, demontować stereotypy bez stawania się aktywistą? Czy w dzisiejszych czasach także dziennikarze muszą mieć przekonania polityczne, jeśli granice demokracji są ciągle poszerzane?

Uczestnicy:
Grażyna Bochenek, Radio Rzeszów, nominowana za pracę „Normalni ludzie cz.1“
Jarosław Gugała, Polsat News, nominowani za pracę „Państwo to my“
Lutz Hofmann, Mitteldeutscher Rundfunk, Osteuropa & Dokumentationen Fernsehen, nominowany za pracę „Heute im Osten - Reportage - Bauernland in Polenhand“
Renate Sophie Meinhof, Süddeutsche Zeitung, Seite drei, nominowana za pracę „Auf Teufel komm raus“

Moderacja:
Emilia Smechowski, zwyciężczyni Nagrody w kat. Prasa 2016

18:15 Odjazd autobusów na Galę Nagrody Dziennikarskiej do Górzykowa, miejsce spotkania: przed budynkiem A16 Uniwersytetu Zielonogórskiego, sprzed hoteli Ruben i Qubus. / Prosimy o przybycie na parking z zapasem czasowym. Autobusy na Galę odjeżdżają punktualnie o godz. 18:15. /

19:00-21:00 Gala XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2017
Miejsce: Winny Dworek, Górzykowo 22, 66-131 Cigacice

23:00 Powrót autobusów do hoteli, miejsce spotkania: przed budynkiem. / Prosimy o przybycie na parking z zapasem czasowym. Autobusy odjeżdżają punktualnie o  godz. 23:00. /

DZIEŃ 2, 1.06.2017 (czwartek)

9:00-10:00 Get together, Palmiarnia Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A16

10:00-11:30 3 równoległe warsztaty

1 Populizm, migracja i czasy postprawdy. Język w nowej rzeczywistości politycznej – szanse i zagrożenia

Dziennikarze i osoby zaangażowane w tworzenie mediów każdego dnia korzystają z języka jako narzędzia pracy. Tworzone materiały powinny być bezstronne i przekazywać treści poprawnie i precyzyjnie. Niestety, nie zawsze tak jest. Media używają pojęć, które są niedokładne, generalizują, bezrefleksyjnie potępiają, dyskryminują lub powielają stereotypy dotyczące całych grup ludzi — migrantów, kobiet, bezrobotnych i wielu innych. Język tymczasem kreuje rzeczywistość. Już Victor Klemperer w swoim dziele „LTI – Notatnik filologa“ stwierdził, że słowa, niczym niewielkie dawki arszeniku, działają powoli, ale po pewnym czasie ich trujące działanie wychodzi na jaw.

Jakiego języka używamy w czasach postprawdy? Jakie skutki niesie ze sobą posługiwanie się językiem, który w nowej rzeczywistości politycznej wykorzystuje obrazowe i populistyczne uproszczenia? Czy może on mieć wpływ na podsycanie nienawiści? Te i inne kwestie przedyskutują uczestnicy warsztatu „Populizm, migracja i czasy postprawdy“. Zastanowią się jednocześnie nad szansami i zagrożeniami związanymi z używaniem słów w niespokojnych społecznie i politycznie czasach. Warsztat wykorzystuje aktualne przykłady z polskich i niemieckich mediów.

Warsztat we współpracy z Neue deutsche Medienmacher (NdM) z siedzibą w Berlinie, która zrzesza twórców mediów, zarówno migrantów, jak i osoby nieposiadające takich doświadczeń. Przedstawiciele NdM walczą o pluralizm w mediach i przekazie medialnym, a także o zachowanie różnorodności opinii publicznej. Glosariusz, opublikowany przez NdM oferuje pomoc w zakresie stosowania odpowiednich słów i określeń i jest przydatnym narzędziem w codziennej pracy redakcyjnej. Wszystkie zawarte w nim sugestie i alternatywne, zalecane sformułowania, przyczyniają się do kształtowania bieżącego dyskursu medialnego.

Uczestnicy:
Alice Lanzke, Neue deutsche Medienmacher (NdM)
Agnieszka Romaszewska-Guzy, Dyrektor Biełsat TV, TVP
Aleksandra Rybińska, wsieci.pl
Wojciech Szymański, Deutsche Welle

Moderacja:
Joanna Stolarek, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft 

2 /Warsztat w języku angielskim/ Przykłady współpracy Polski i Niemiec w zakresie budowy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej i poza nią (misje) w świetle reform sił zbrojnych obu państw (Biała Księga w Niemczech)

Kwestia bezpieczeństwa jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek, choćby ze względu na stacjonowanie rakiet Iskander w rosyjskim Kaliningradzie, a także z powodu koncentracji sił wojskowych u bram Unii Europejskiej. Oddelegowanie w kierunku granic Sojuszu żołnierzy NATO jest prawdopodobnie tylko pierwszą z odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zapewnić większe bezpieczeństwo w Europie. Rozważyć należy także kwestię terroryzmu islamistycznego. Problem ten rozwiązać można jedynie poprzez ścisłą współpracę wielu państw. Podczas warsztatu uczestnicy rozważą możliwości zaangażowania Polski i Niemiec w celu stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom. W rozmowie najważniejsze będzie jednak to, jak może wyglądać Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej i jaką rolę mogą w niej odegrać Warszawa i Berlin.

Uczestnicy:

Justyna Gotkowska, Koordynatorka Projektu Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)
Marcin Górka, Marcin Górka PR
Markus Kaim, Senior Fellow, grupa badawcza Polityka Bezpieczeństwa, Fundacja Nauka i Polityka

Moderacja:
Holger Lühmann

3 Jak w większym stopniu wykorzystać platformy internetowe do wymiany poglądów i informacji?

Platformy internetowe znacząco zmieniają oblicze dziennikarstwa. Dają wiele możliwości, ale wywołują też kontrowersje. Korzystają z nich prawie wszystkie nowoczesne media: prasa, radio, telewizja, nie mówiąc już o samych mediach internetowych. Internet oferuje tradycyjnym mediom nie tylko możliwość pozyskiwania nowych odbiorców, sprawnego powielania publikowanych treści na cały świat czy podejmowania bezpośredniej interakcji z odbiorcami, lecz także sam staje się źródłem informacji.

Podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów zaproszeni goście przedyskutują, w jaki sposób tradycyjne media wykorzystują platformy internetowe. Czy służą one tylko do powielania już istniejących materiałów? Czy są uzupełnieniem treści standardowo dostępnych w danym medium? Czy wykorzystuje się je jako miejsce, w którym znajdują się dodatkowe, dostępne tylko w ich obrębie treści i formy? Czy dana platforma to miejsce interakcji z odbiorcami? Czy służy interakcjom między dziennikarzami? Czy jest to źródło informacji?

Impuls:
Ines Pohl, Redaktor Naczelna, Deutsche Welle
Grzegorz Żołędziewski, założyciel portalu internetowego konfrontuj.pl

Moderacja:

David Biesinger, zastępca redaktora naczelnego rbb i szef działu informacji multimedialnych oraz dyrektor programowy Inforadio
Karolina Kamińska, Radio Zachód

11:30-13:00 Debata: Wiarygodność dziennikarstwa (i walka o nią). Jak dotrzeć do ludzi? Podobieństwa i różnice w krajobrazie i krytyce mediów w Polsce i Niemczech.

Podczas debaty moderator i zaproszeni goście poruszą następujące zagadnienia:

  • Uwarunkowania psychologiczne. Czy dziennikarz może oprzeć się presji dzięki swej sile charakteru?
  • Relacje mainstream – nowa prawica. Co było pierwsze – wypychanie prawicy z obiegu medialnego czy też powstanie zamkniętego prawicowego obiegu medialnego?
  • Czy media „tożsamościowe” (jednoznacznie zaangażowanie po jednej ze stron sporu politycznego) mogą zachować obiektywizm?
  • Polityczna poprawność – recepta na chorobę czy przyczyna choroby?
  • Relacje właściciel mediów – dziennikarze.
  • Czy narodowość ma znaczenie w mediach?
  • Rosyjskie zagrożenie: informacja – inspiracja – dezinformacja.
  • Manipulacja podprogowa czyli o tym, czy można mówiąc prawdę zarazem manipulować przez odpowiedni dobór słów?

Uczestnicy:

Olga Doleśniak-Harczuk, zast. Redaktora Naczelnego, Nowe Państwo, Gazeta Polska Codziennie
Piotr Semka, „Do Rzeczy“
Robert Skuppin, szef programowy radioeins rbb
Magdalena Steciąg, Zakład Komunikacji Językowej, Uniwersytet Zielonogórski

Moderacja:
Witold Jurasz, Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych

13:00 Lunch, Palmiarnia Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A16

13:30 Program towarzyszący

14:00-18:30 Program towarzyszący. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze. Stamtąd zostaną poprowadzeni do autobusów, które w godz. 14:00-14:30   przewiozą ich do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, znajdującego się w odległości około 15 km od UZ.

W godzinach 14:30-16:00 uczestnicy wezmą udział w zwiedzaniu Centrum, winnicy samorządowej oraz prezentacji tradycji winiarskich.

O godz. 16:00 nastąpi przejazd autokarem do Przytok Golf & Resort (około 8 km), gdzie w godzinach 16:15-18:30 uczestnicy wezmą udział w pokazowej grze oraz prezentacji podstaw gry w golfa.