Tadeusz Mazowiecki, jeden z sygnatariuszy protestu przeciwko zmianie konstytucji w 1975 r. oraz inicjator apelu 64 intelektualistów solidaryzujących się ze strajkującymi w 1980 r. robotnikami na Wybrzeżu.
Po internowaniu w stanie wojennym doradzał Lechowi Wałęsie, od 1988 r. zasiadał także w jego Komitecie Obywatelskim. Podczas Okrągłego Stołu negocjował m.in. w zespole ds. reform politycznych, koordynował prace zespołów negocjujących strony opozycyjnej. Po rezygnacji gen. Kiszczaka w 1989 r. został pierwszym niekomunistycznym premierem rządu.

prof. dr h.c. Horst Teltschik, Przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (do 2008 r.), Specjalny Pełnomocnik w Urzędzie Kanclerza Niemiec Helmuta Kohla ds. negocjacji z Polską oraz doradca polityczny ds. zagranicznych i bezpieczeństwa