Uwe Rada

Uwe Rada

redaktor taz i autor książek o Polsce i Niemczech. W wydanej w 2001 roku książce „ Berliner Barbaren. Wie der Osten in den Westen kommt“ zajmował się Polską i „polskim Berlinem“. Następnie w 2004 roku ukazała się jego książka o pograniczu polsko-niemieckim „Zwischenland“, w 2005 monografia o Odrze jako rzece europejskiej i powieść „1988”, której akcja toczy się między Berlinem i Krakowem. Ostatnio opublikował „Wrocław i Berlin. Historia wzajemnych oddziaływań“ (z Mateuszem Hartwichem), „Zapomniana granica“ (z Dagmarą Jajeśniak-Quast) i „Siehdichum: Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft“. / zdjęcie Isabell Lott.