Robert Skuppin

Robert Skuppin

urodził się w 1964 roku w Chamie w Bawarii. Studiował w Berlinie dziennikarstwo, politologię i historię. W 1988 roku podjął pracę w redakcji serwisów informacyjnych w Radio 100. Następnie pracował dla Radio4U (SFB) i Radio Fritz (ORB/rbb). Wspólnie z Helmutem Lehnertem Skuppin wymyślił program radiowy radioeins, który nadawany jest od 1997 roku. Z Volkerem Wieprechtem, wraz z którym jest pomysłodawcą audycji „Der schöne Morgen” [Miły poranek], przez ponad dziesięć lat prowadził audycje „Der Tag” [Dzień] i „Die schöne Woche” [Przyjemny tydzień]. Skuppin jest wykładowcą na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze. Jest także autorem wielu książek. Od 2011 roku Robert Skuppin jest szefem programowym radioeins należącego do Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).