Oliver Schenk

Oliver Schenk

od 2017 r. jest szefem Kancelarii Stanu, a od 2019 r. Ministrem Stanu ds. Federalnych i Mediów. Karierę zawodową rozpoczął w saksońskim Ministerstwie Środowiska i Rozwoju Regionalnego. Następnie pracował m.in. w saksońskim Ministerstwie Finansów i Saksońskiej Kancelarii Stanu. W 2010 r. Oliver Schenk przeniósł się do Berlina, gdzie pracował w federalnym biurze CDU, a od 2014 r. w Federalnym Ministerstwie Zdrowia jako dyrektor departamentu.