Olena Shelest-Szumilas
doktorka nauk ekonomicznych, badaczka, imigrantka

Olena  Shelest-Szumilas

Olena Shelest-Szumilas, doktorka nauk ekonomicznych, badaczka, imigrantka. Absolwentka Politechniki Donieckiej, a obecnie adiunktka w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2022 roku Pełnomocniczka Rektora UEP ds. Równego Traktowania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki migracji, rynku pracy, zarządzania kapitałem ludzkim oraz ekonomii edukacji. Autorka i współautorka publikacji oraz raportów badawczych . W latach 2021-2022 członkini Zespołu ds. polityki integracyjnej migrantek i migrantów powołanym przez Prezydenta Miasta Poznania.