Nora Ratzmann
badaczka w dziale Integracji, grupa robocza „Demokracja, Transfer i doradztwo polityczne” w Niemieckim Centrum Badania Integracji i Migracji (DeZIM)

Nora Ratzmann

Nora Ratzmann, badaczka w Niemieckim Centrum Badania Integracji i Migracji (DeZIM, gdzie kieruje badaniami jakościowymi w projekcie badawczym „Wsparcie i integracja uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy” poświęconym perspektywom i potrzebom osób uchodźczych w zakresie dostępności usług publicznych. Koordynuje sieć badawczą „Forced Migrants from Ukraine in Transnational Europe“. Studiowała nauki społeczne na uniwersytetach w Osnabrück, Montrealu, Oksfordzie oraz w London School of Economics. Zajmowała się polityką migracyjną i społeczną m.in. w instytucie RAND Europe przy UNESCO i w Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (GIZ).