Michał Jarczyński

Michał  Jarczyński

ukończył Politechnikę Poznańską oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami konsultingowymi oraz był wykładowcą w Price Waterhouse. W latach 1998-2012 w międzynarodowej grupie Arctic Paper (na różnych stanowiskach - dyrektor finansowy, dyrektor fabryki i CEO grupy kapitałowej). Nadzorował budowę bloku CHP w Kostrzynie nad Odrą. W ramach grupy Arctic Paper nadzorował cztery elektrociepłownie (blok parowo-gazowy w Polsce, elektrownię wodną w Szwecji, elektrociepłownię biomasową w Szwecji oraz elektrociepłownię węglową w Niemczech). W latach 2013-2016 Prezes Zarządu Enea Operator. Promował wdrażanie innowacyjnych rozwiązań: zastosowanie na szeroką skalę automatyki w głębi sieci, rozwiązania smart grid czy nowej struktury zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej. Obecnie w ramach projektu E-world solutions promuje kompleksowe rozwiązania elektromobilności dla samorządów oraz współdziała w tworzeniu klastrów energii. Laureat nagrody Ministra Przemysłu w konkursie „Najciekawsze inicjatywy rozwoju przedsiębiorstw” w 1993.