Markus Kaim

Markus Kaim

pełni funkcję Senior Fellow w zespole badawczym ds. polityki bezpieczeństwa Fundacji Nauka i Polityka (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). Z ramienia DAAD pracował na Unversity of Toronto na stanowisku profesora ds. studiów niemieckich i europejskich. Na Uniwersytecie w Konstancji zajmował się polityką zagraniczną i stosunkami międzynarodowymi jako profesor wizytujący. Zajęcia prowadził również na American Institute for Contemporary German Studies przy Johns Hopkins University. Jest wykładowcą na uniwersytecie w Zurychu oraz w berlińskiej Hertie School of Governance. Jego najnowsze publikacje obejmują: „Alles hybrid, alles Cyber – Neue oder alte sicherheitspolitische Bedrohungen?“ (pol. „Wszystko hybrydowe, wszystko cyber — nowe czy stare zagrożenia polityczne w zakresie bezpieczeństwa?”), w: Perthes, Volker (red.): „Krisenlandschaften“. Konfliktkonstellationen und Problemkomplexe internationaler Politik. Ausblick 2017 (SWP-Studie S 01/2017), Berlin 2017, str.19 – 22; „Das neue Weißbuch – Impulsgeber sicherheitspolitischer Verständigung?“ (pol. „Nowa biała księga — źródło porozumienia politycznego w dziedzinie bezpieczeństwa?”) (SWP-Aktuell Nr. 65/2016), Berlin 2016 (razem z Hilmarem Linnenkampem); „Die Neuordnung der Nato-Partnerschaftsbeziehungen“ (pol. „Nowy porządek stosunków partnerskich w NATO”) (SWP-Studie S 12/2016), Berlin 2016.