Marcin Górka

Marcin  Górka

wojskiem zajmuje się od początku polskich działań w Iraku, tj. od 2003 roku. Jako reporter wielokrotnie odwiedzał niemal wszystkie największe polskie kontyngenty wojskowe: był w Iraku, Afganistanie i Czadzie, skąd powstało wiele publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jako pierwszy poinformował o planach obrony NATO dla Polski i krajów bałtyckich. Jako jedyny przedstawił szczegółową historię Nangar Khel i kulisy śmierci w Afganistanie kapitana Daniela Ambrozińskiego. Był gościem dowódców Sojuszu Północnoatlantyckiego m.in. jako jedyny polski dziennikarz w bunkrze dowodzenia NATO w Linnich i w Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum. Najlepszy na świecie sprzęt dla wojska poznał podróżując i odwiedzając największe koncerny obronne w Izraelu, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. Był świadkiem uzbrojenia polskiej armii w Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy, pozyskiwania bezzałogowców, uczestniczył w procesie pozyskiwania nowoczesnych okrętów podwodnych i pojazdów dla wojsk specjalnych. Efektem jego reporterskich podróży były artykuły na pierwszych stronach gazet a także publikacje książkowe. Najpierw „Psy z Karbali” – napisany wspólnie z Adamem Zadwornym cykl reportaży o polskich żołnierzach w Iraku. Potem „Karbala” – napisana wspólnie z Piotrem Głuchowskim reporterska książka o żołnierzach broniących w osamotnieniu oblężonego przez bojowników As Sadra ratusza w Karbali w 2004 roku. W końcu z cyklu „Największe bitwy Polaków” wydawnictwa Bellona dokumentalna opowieść o wydarzeniach w Karbali. Stale współpracuje z dowództwem polskiej armii, a także 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną czy Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim, który odpowiada za sojuszniczą w NATO pomoc dla Polski i krajów bałtyckich, dowodzenie tzw. „szpicą” NATO. Jego praca została doceniona przez najwyższe dowództwo polskiej armii i władze polityczne. Od Ministra Obrony Narodowej otrzymał wyróżnienie „W podziękowaniu za wspieranie polskich żołnierzy w Afganistanie” a także „Za rzetelne informowanie społeczeństwa o służbie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku”. Za pracę wśród żołnierzy na misjach otrzymał wyróżnienie od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marka Tomaszyckiego. Jego praca dziennikarska doceniona została nagrodą „Złotej kaczki”, czyli tytułem dziennikarza roku 2010 przyznawanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.