Magdalena Steciąg
Dr.

Magdalena  Steciąg

profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierowniczka Pracowni Dziennikarstwa UZ, laureatka dziennikarskiej nagrody Pełnomocnika Rządu się. Równości w 2013 roku za cykl felietonów radiowych emitowanych w Radiu Zielona Góra. Opiekunka Dziennikarskiego Koła Naukowego „Faktor”, wyróżnionego Lubuskim Wawrzynem Dziennikarskim w kategorii debiut za zbiór wywiadów Źródła informacji dziennikarskiej w regionie (2016). Autorka książek: „Informacja, wywiad, felieton” (2006) i „Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej” (2012).