Lorenz Caffier

Lorenz  Caffier

urodził się w 1954 roku w Weixdorfie koło Drezna. W 1976 roku ukończył studia inżynierskie w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Na jego rozwój zawodowy wpłynęły zajmowane stanowiska — specjalisty ds. obsługi klienta w kombinacie Fortschritt Landmaschinen w Neubrandenburgu (od 1980 do 1983 roku) i kierownika technicznego w LPG-Pflanzenproduktion Lichtenberg (od 1983 do 1990 roku). W roku 1990 Caffier jako przewodniczący okręgu Mecklenburg-Strelitz partii CDU został wybrany do pierwszej wolnej Izby Ludowej w NRD. Jesienią 1990 roku dostał się do landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego jako wybrany w wyborach bezpośrednich poseł okręgu wyborczego Neusterlitz. Jako prezes lokalnej frakcji CDU odpowiadał do 2006 roku organizacyjnie i merytorycznie za działania lokalnej frakcji CDU. Do 2005 roku obejmował również funkcję rzecznika ds. polityki sportowej lokalnej frakcji CDU. W latach 1993 - 2005 zajmował stanowisko skarbnika CDU Meklemburgia-Pomorze Przednie. W 2005 roku został sekretarzem generalnym partii CDU Meklemburgia-Pomorze Przednie. W 2006 roku obywatele kraju związkowego należący do 22 okręgu wyborczego wybrali go liczbą 37,6% głosów na posła do landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W tym samym roku wyborczym został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Zajmując to stanowisko, koncentrował się na długofalowej polityce gminnej, racjonalnej polityce bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wspieraniu wolontariatu w zakresie pożarnictwa i sportu. W 2009 roku został wybrany na spotkaniu delegatów CDU Meklemburgia-Pomorze Przednie na przewodniczącego na szczeblu kraju związkowego. Stanowisko to zajmował do 2017 roku. Lorenz Caffier jest posłem 22 okręgu wyborczego i ministrem spraw wewnętrznych kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Od 1980 roku mieszka ze swoją rodziną w okręgu Meklemburgia-Sterlitz, dziś Mecklenburgische Seenplatte.