Krzysztof Baług

Krzysztof Baług

wieloletni dziennikarz Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze. Publicysta zajmujący się sprawami europejskiej integracji, życiem politycznym i gospodarczym. Autor wielu audycji na temat bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Twórca m.in. cykli audycji: „Lubuska strona mocy”, „Wspólna Europa”, „Tropiciele trucicieli”, „Bazar”, „Pewne jak w banku”. Zrealizował kilkadziesiąt projektów w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Bank Polski, urzędy marszałkowskie oraz różne fundacje. Od kilkunastu lat współorganizuje Ogólnopolskie Warsztaty Reporterów Radiowych przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz – wspólnie z Lubuskim Oddziałem NFZ – konkurs dla dziennikarzy „Ochrona zdrowia w Lubuskiem – rzeczywistość, a stereotypy”. Był współwłaścicielem tygodnika zielonogórskiego Czwartek oraz autorem publikacji w czasopiśmie regionalnym Puls. Od roku 2000 jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Zielonej Górze, a obecnie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój – tworzonego przez zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców. W Radiu Zachód był kierownikiem redakcji publicystyki, zastępcą redaktora naczelnego, a obecnie jest kierownikiem redakcji edukacji. Za swoją pracę uhonorowany został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.