Kinga Hartmann

Kinga  Hartmann

absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka koncepcji edukacyjnych dla pogranicza polsko-niemieckiego, w tym nauczania języka polskiego w szkołach niemieckich oraz przekazywania wiedzy o historii i kulturze sąsiada. Autorka systemu szkoleń w tym zakresie dla nauczycieli i pracowników oświaty. Autorka i redaktor materiałów uzupełniających do nauczania historii, publikacji z zakresu stosunków polsko-niemieckich oraz podręczników do nauki języka polskiego, jak również opracowań dotyczących znaczenia i możliwości pracy projektowej we współczesnej szkole. Od roku 2016 kieruje Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura Stalag VIIIA w Zgorzelcu. Pod jej redakcją ukazały się m.in.: Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja. PRL-NRD, Wrocław 2014. Polacy i Niemcy. Stereotypy, kultury komunikacji, wzajemne poznanie, Görlitz –Wrocław 2014 Stereotype und Interkulturalität. Beiträge zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit, Wrocław 2008, Zrozumieć historię–kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały uzupełniające do nauczania historii, Wrocław – Drezno 2007, 2009, Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945–1989. Kronika wydarzeń, Görlitz – Zgorzelec 2012.