Justyna Gotkowska

Justyna  Gotkowska

koordynatorka projektu „Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej” Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu RWTH Aachen. W Ośrodku Studiów Wschodnich pracuje od 2008 roku. Początkowo jako analityk w Zespole Niemieckim zajmowała się polityką zagraniczna i bezpieczeństwa RFN. Od 2013 roku prowadzi samodzielny projekt Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej. Tematy Badawcze: polityka bezpieczeństwa i obronna RFN, polityka bezpieczeństwa i obronna państw nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), polityka bezpieczeństwa i obronna państw bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa,), współpraca wojskowa w regionie Europy Północnej, NATO i WPBiO. Ważniejsze publikacje: Współpraca czy członkostwo? Szwecja i Finlandia wobec NATO, Prace, marzec 2017; Niemiecka odpowiedź na oczekiwania Trumpa, Komentarz, Ośrodek Studiów Wschodnich, luty 2017; Dużo reasekuracji, mniej odstraszania – Niemcy wobec wzmacniania wschodniej flanki NATO, Komentarz, Ośrodek Studiów Wschodnich, lipiec 2016; NATO na wschodniej flance – nowy paradygmat, Analiza, Ośrodek Studiów Wschodnich, lipiec 2016; Proamerykańska bezaliansowość. Szwecja i Finlandia rozszerzają współprace wojskową z USA, Komentarz, Ośrodek Studiów Wschodnich, kwiecień 2016; Słabe ogniwo? Niemcy w zachodnim systemie bezpieczeństwa, Punkt Widzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, styczeń 2015; Kontrolowana „europeizacja”? Fuzja KMW–Nexter a nowa strategia rządu wobec przemysłu zbrojeniowego w RFN, Komentarz, Ośrodek Studiów Wschodnich, sierpień 2015; Norweski sposób na Rosję. Polityka obronna Norwegii - wnioski dla regionu Morza Bałtyckiego, Punkt Widzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, styczeń 2014; Obrona powietrzna RFN – problemy i perspektywy rozwoju, Komentarz, Ośrodek Studiów Wschodnich, kwiecień 2013; Szwedzki szpagat. Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego, Punkt Widzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, marzec 2013; W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, Raport, Ośrodek Studiów Wschodnich, grudzień 2012; Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reformy sił zbrojnych RFN, Punkt Widzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, czerwiec 2012.