Joanna Maria Stolarek

Joanna Maria  Stolarek

urodzona w Dobrodzieniu, studiowała germanistykę, slawistykę i filologię hiszpańską na Uniwersytecie Eberharda Karla w Tybindze. Po ukończeniu stażu i szkoły dziennikarskiej w Monachium zajęła się między innymi działalnością dziennikarską w Wyższej Szkole Gospodarki i Środowiska (niem. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt) w Geislingen an der Steige, jak również w Südwest Presse w dziale gospodarczym w Ulm. Od kilku lat Joanna Stolarek pracuje jako dziennikarka działu polityki Neue Berliner Redaktionsgesellschaft w Berlinie, który dostarcza treści do wydań ponadregionalnych między innymi Märkische Oderzeitung i Südwest Presse Ulm. Joanna Stolarek w swojej pracy dziennikarskiej koncentruje się na procesach i zmianach społeczno-politycznych, relacjach polsko-niemieckich, unikaniu dyskryminacji w tekstach dziennikarskich, tematach dotyczących kobiet, migracji i uchodźców. Od grudnia 2016 roku jest członkinią zarządu organizacji Neue Deutsche Medienmacher, zrzeszającej osoby pracujące w mediach, które posiadają historię migracyjną. Organizacja ta wspiera różnorodność w mediach — zarówno jeśli chodzi o osoby w nich zatrudnione, jak i o poruszane tematy.