Joanna Maria Stolarek
dyrektorka warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla

Joanna Maria Stolarek

Joanna Maria Stolarek, dziennikarka i redaktorka o szerokim doświadczeniu w dziedzinie spraw międzynarodowych, praw człowieka, państwa prawa. Joanna Maria Stolarek od października 2019 roku kieruje biurem warszawskim Fundacji im. Heinricha Bölla. Studiowała germanistykę, slawistykę i hispanistykę na Uniwersytecie w Tybindze.