Jan Pyś
Dr kpt. ż. ś

Jan  Pyś

Dr kpt. ż. ś Jan Pyś urodził się 24 czerwca 1962 r. w Ząbkowicach Śląskich. W szkole podstawowej należał do drużyny żeglarskiej Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO we Wrocławiu. Tam rozpoczęła się jego przygoda z wodą. W roku 1977 przy wyborze szkoły średniej żadnych wątpliwości – Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Po maturze w 1982 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga na Odrze na statkach odrzańskich. Pływał na statkach towarowych i pasażerskich w kraju i zagranicą. W roku 1986 uzyskał pierwszy stopień oficerski w żegludze śródlądowej - Patent Porucznika Żeglugi Śródlądowej. Z pracy na statkach odszedł w stopniu kapitana. W 1987 r. rozpoczął pracę w rządowej administracji żeglugi śródlądowej. Następnie w 1994 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie administracja publiczna. Efektem studiów była praca magisterska pt.: Regulacja prawna żeglugi śródlądowej w Polsce. W roku 1999 rozpoczął na Wydziały Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w roku 2005 za pracę pt.: Ustrojowoprawne uwarunkowania żeglugi na Odrze od XVIII do XXI w. Oprócz pracy na statkach żeglugi śródlądowej i w administracji żeglugowej dr Jan Pyś zajmował się pracą dydaktyczną, pełnił obowiązki dyrektora w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (2005 – 2008). Obecnie jest dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, uczestniczy w komisjach, których przedmiotem działania jest transport rzeczny, jest członek wielu stowarzyszeń związanych z żeglugą śródlądową. Jest autorem dwutomowej książki pt.: Odra. Rzecz o żegludze i polityce oraz 20 prac z dziedziny żeglugi śródlądowej, które ukazały się m.in w: Prawo UW, Przegląd Komunikacyjny, Prosto z Pokładu, Gospodarka Wodna, Rzeczpospolita.