Frank Seibel

Frank  Seibel

urodził się w 1965 roku we Frankfurcie nad Menem. Studiował antropologię kulturową i politologię na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Współpracował m.in. z „Frankfurter Rundschau“ oraz „Frankfurter Neue Presse“. Od 1998 roku redaktor Sächsische Zeitung w Dreźnie. W latach 1999 — 2008 był kierownikiem redakcji lokalnej w Zgorzelcu. Od 2009 roku reporter regionalny i zastępca kierownika redakcji łużyckiej z siedzibą w Zgorzelcu. Od 2013 roku honorowy prezes polsko-niemieckiego stowarzyszenia o charakterze historyczno-kulturalnym MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.