Elżbieta Anna Polak

Elżbieta Anna  Polak

polska polityk i samorządowiec, była burmistrz Małomic, 2008 – 2010 wicemarszałek województwa lubuskiego, a od 29 listopada 2010 r. marszałek województwa lubuskiego. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie, kursy i szkolenia m.in.: w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE, w Global Business Center w Warszawie w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania oraz w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów. Od maja 1980 r. do listopada 2002 r. pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta Małomice na stanowiskach: inspektora, sekretarza gminy i miasta /1991-1998/ oraz burmistrza Małomic /1998-2002/ Od 2002 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku dyrektora gabinetu prezydenta miasta Zielona Góra zajmowała się współpracą zagraniczną, promocją miasta i zarządzaniem projektami UE. Od 1 kwietnia 2007 r. do 21 sierpnia 2008 r. była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Zielonej Górze, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami UE, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla samorządów terytorialnych. Od 2011 jest przedstawicielką ZWRP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.