Daniel Długosz

Daniel Długosz

wydawca lokalnego tygodnika „Nowa Gazeta Trzebnicka” i portalu nowagazeta.pl. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Dolnośląskie Media Lokalne oraz członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.