Cornelius Ochmann
dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Cornelius Ochmann

Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, specjalista ds. polityki europejskiej, relacji UE – Rosja oraz Polski, Ukrainy, Białorusi. Studiował na uniwersytetach w Moguncji i we Wrocławiu. Przebywał na stypendiach badawczych w Moskwie i Jerozolimie. Publikował w Polsce w „Nowej Europie Wschodniej”, jest członkiem Rady w „New Eastern Europe”.