Claus Christian Malzahn
dziennikarz

Claus Christian Malzahn

Claus Christian Malzahn, dziennikarz, obecnie w grupie WELT zajmuje się głównie Niemcami Wschodnimi, polityką federalną i zagraniczną. Dla „taz” pisał od 1987 roku m.in. o opozycji w NRD. Od 1993 do 2010 był korespondentem tygodnika „Spiegel”, m.in. z Erfurtu, Bonn, Warszawy, a także reporterem w Kosowie, Afganistanie, Pakistanie, Iraku i innych obszarach ogarniętych kryzysem. . Opublikował kilka książek, m.in. o historii podziału Niemiec oraz opowiadania z rejonów objętych kryzysem i wojną.