Andrzej Przyłębski
M.in. zw. Dr m.in.

Andrzej  Przyłębski

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Federalnej Niemiec (ur. 1958), pracował do 2016 roku w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Jako dyrektor Centrum im. Floriana Znanieckigo rozwija idee kulturologiczne zapoczątkowane przez tego wybitnego, polsko-amerykańskiego uczonego. Jest m.in. stypendystą bońskiej Fundacji Humboldta (spędził, pracując pod kierunkiem Hansa-Georga Gadamera, 2 lata na Uniwersytecie w Heidelbergu,) i wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku (1995). W latach 1996-2001 był kierownikiem Wydziału Kultury i Nauki Ambasady RP w Niemczech (Kolonia i Berlin). Jest członkiem-założycielem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. L. Kaczyńskiego, koordynatorem sekcji „Polityka zagraniczna” Narodowej Rady Rozwoju (przy prezydencie RP); był członkiem komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Zajmuje się nowożytną i współczesną filozofią europejską – zwłaszcza niemiecką (kantyzm i neokantyzm, heglizm, filozofia egzystencjalna, fenomenologia, filozofia życia) oraz filozoficzną analiza kultury i cywilizacji. Autor ośmiu książek (m.in. Dlaczego Polska jest wartością, Hermeneutyczny zwrot filozofii; Gadamer; Etyka w świetle hermeneutyki) i redaktor naukowy dwudziestu; tłumacz z języka angielskiego i niemieckiego (m.in. Filozofii pieniądza Georga Simmla oraz Dziedzictwa Europy Hansa-Georga Gadamera). Członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Heglowskiego oraz editorial board pisma „Allgemeine Zeitschrift fur Philosophie”; redaktor naczelny „Fenomenologii” – pisma Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Był profesorem filozofii na Uniwersytecie w Chemnitz (2003; 2006-2007). Organizował konferencje naukowe w Niemczech (Bonn, Kolonia, Berlin), zorganizował Międzynarodowy Kongres Heglowski w Poznaniu (2006). Poza polityką, filozofią i kulturą jego pasją jest tenis ziemny (był kilka razy mistrzem UAM i jego klubu w Kolonii) oraz muzyka (słucha głównie muzyki źródeł: bluesa, muzyki klezmerskiej i celtyckiej, portugalskiego fado, hiszpańskiego flamenco i kubańskiego son). Sam muzykuje amatorsko (gitara, keyboard, akordeon). Żonaty z sędzią Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską, ma dwóch synów i czworo wnucząt.