Agnieszka Legucka
analityczka PISM

Agnieszka Legucka

Agnieszka Legucka, analityczka ds. Rosji w programie Europa Wschodnia PISM. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, relacjami UE-Rosja i NATO-Rosja, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”.