XIII konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Termin zgłoszeń upłynął 15 stycznia 2010 roku. Do tego czasu nadesłano w sumie 207 prac w trzech kategoriach: prasa, radio i telewizja. Podobnie jak rok temu do konkursu zgłosiła się porównywalna liczba dziennikarzy polskich (97 prac) i niemieckich (110 prac). W roku ubiegłym nadesłano łącznie 145 prac.

Jury z Polski i Niemiec oceni teraz zgłoszone prace a następnie w połowie marca ogłosi listę prac nominowanych do nagrody. Jury bierze pod uwagę te zgłoszenia, które w sposób oryginalny, rzeczowy i rzetelny informują o polityce, gospodarce, nauce, kulturze, historii i społeczeństwie, i które przyczyniają się do stworzenia obiektywnego obrazu Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas III Polsko-Niemieckich Dni Mediów 8 czerwca 2010 roku w Dreźnie.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Roberta Boscha i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z polskimi i niemieckimi regionami partnerskimi. Gospodarzem tegorocznych Dni Mediów są Wolne Państwo Saksonia i miasto Drezno.