W XVIII konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego, który rozpisany zostanie jesienią br., w niemieckim jury zasiądzie dwóch nowych jurorów.  Po trzyletniej honorowej działalności, jury w edycji 2013/2014 po raz ostatni reprezentowali Thomas Rautenberg i Helga Hirsch. Partnerzy Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej pragną podziękować im za współkształtowanie konkursu. Ich miejsce w konkursie zajmą redaktor „Märkische Oderzeitung” i tegoroczny laureat  Nagrody Honorowej Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia Dietrich Schröder oraz redaktor naczelny Radio/Aktualności rozgłośni NDR w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Jürgen Hingst. Niemiecka jurorka Bogna Koreng, a także polscy członkowie jury: Jacek Kamiński, Dorota Zyń-Horbaczewska i Robert Migdał będą nadal sprawować urząd.

„Cieszymy się, że udało nam się do tego wymagającego, czasochłonnego i odpowiedzialnego zadania pozyskać tak znane i uznane osobistości. Jesteśmy przekonani, że również w następnej edycji konkursu zgłoszenia dostarczą wystarczających powodów do żywiołowej debaty o jakości oraz treści prac. Już teraz cieszę się na ogłoszenie zwycięzców podczas przyszłorocznej Gali w Szczecinie.“ – powiedziała w imieniu organizatorów konkursu kierownik niemieckiego Biura Nagrody w Dreźnie, Heidrun Müller.

Do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego można zgłaszać prace, które poszerzają wiedzę Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a przez to w szczególny sposób przyczyniają się do poznania i zrozumienia kraju sąsiada. Nadesłane prace powinny opisywać aktualne sprawy polityczne, gospodarcze, społeczne, informować o osiągnięciach nauki i kultury po drugiej stronie Odry, a także przybliżać życie codzienne sąsiada. Zwycięzcy wyłaniani są podczas uroczystej Gali w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów w regionie gospodarza danej edycji.

Jury eksperckie składa się z polskich i niemieckich dziennikarzy reprezentujących kategorie Prasa, Radio, Telewizja. W tych kategoriach jest również przyznawana Nagroda. Jej wysokość w każdej kategorii wynosi 5000 euro. Fundatorami nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów przygranicznych – kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz województwa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

Informacje: http://dnimediow.org/

Kontakt:

Magdalena Maria Przedmojska

koordynator projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73
faks: + 48 (22) 338 62 01
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Heidrun Müller

Sächsische Staatskanzlei

Geschäftsstelle Deutsch-Polnischer Journalistenpreis

Archivstraße 1, 01097 Dresden
Niemcy

tel.: +49 (351) 564 1332

faks: +49 (351) 564 1359

kom.: +49 177 246 5130

dpjp@sk.sachsen.de