Znamy już laureatów XI Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Zostali nimi: w kategorii PRASA Renate Meinhof, "Cudowny świat białej mocy" ("Die wundersame Welt der Waschkraft") tekst opublikowany w Süddeutsche Zeitung, w kategorii RADIO Katarina Bader za audycję "Pan Hronowski i ja - przyjaźń polsko-niemiecka" ("Herr Hronowski und ich - eine deutsch-polnische Freundschaft") wyemitowaną w programie SWR 2 i w kategorii TELEWIZJA Andrzej Klamt za film "Teatralny trójkąt krajów wokół Görlitz" ("Dreiländereck") wyemitowany w ZDF-Theaterkanal.


Rozdanie nagród odbyło się 19 czerwca br. w Teatrze Zamkowym Pałacu Nowego w Poczdamie. W uroczystości udział wzięli premier Brandenburgii Matthias Platzeck oraz pełnomocnik Premiera RP ds. Dialogu Międzynarodowego prof. Władysław Bartoszewski i prof. Gesine Schwan, koordynator rządu niemieckiego ds. współpracy przygranicznej i społecznej z Polską.

 

Konkurs rozpisały Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha, kraj związkowy Brandenburgia, województwa lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie oraz kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia.
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2008 premiuje najlepsze prace, które otwarcie i obiektywnie ukazują codzienne życie kraju sąsiada i które opublikowane zostały w ubiegłym roku w radiu, telewizji, w prasie lub w Internecie. Nagroda pieniężna w każdej kategorii wynosi 5.000 Euro. Spośród nadesłanych prac niezależne jury wybiera najlepsze.

 

W zamierzeniu fundatorów nadesłane prace mają w konkretny sposób przyczynić się do poszerzenia wiedzy Niemców i Polaków o sobie, do poprawy wzajemnego zrozumienia polityki, gospodarki, nauki, kultury i społeczeństwa, do przybliżenia codziennego życia po obu stronach granicy i wspierania współistnienia w Unii Europejskiej obu sąsiadujących ze sobą państw.