Przyszedł na świat w Tybindze w 1947 roku. Studiował w Bonn i Monachium nauki o wychowaniu, a następnie do 1980 roku pracował jako asystent na Uniwersytecie Paryskim III. Jest specjalistą w sprawach niemiecko-francuskich stosunków (w obszarze) i silnie angażuje się także we współpracę sięgającym poza Ren.

W 1981 roku wyjechał do Bonn, gdzie objął stanowisko wyższego urzędnika państwowego w Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (związek powołany do rozwiązywania problemów występujących w niemieckim szkolnictwie wyższym i nauce), a równocześnie był lektorem Uniwersytetu Frankfurckiego i ENA Paris. Od 1984 roku media to jego zawodowa ojczyzna. Do 1991 pracował jako redaktor w stacji radiowej Südwestfunk, by w tym samym roku przejść do niemiecko-francuskiej stacji ARTE. Wenger rozpoczynał tam pracę jako kierownik redakcyjny dokumentacji i filmu dokumentalnego. Od 1995 roku jest członkiem zarządu ARTE Niemcy i koordynatorem ARD ds. współpracy z ARTE.

Za swoje zasługi dla niemiecko-francuskiej współpracy (jest m.in. członkiem zarządu Niemiecko-Francuskiego Instytutu Ludwigsburg, prezydentem Strasbourg Horizons Rhénans 2013) został wyróżniony nagrodami Prix Strasbourg i Prix France-Allemagne.