Te i inne pytania były częścią warsztatów "Debata publiczna wokół katastrofy na rzece Odrze po obu stronach granicy. Różnice w dyskursie medialnym". Panel odbył się 16 czerwca br. w Lubuskim Centrum Winiarstwa i wieńczył 16. edycję Polsko-Niemieckich Dni Mediów. 

Głównym punktem dyskusji były różnice w polskich i niemieckich dyskursach medialnych. Spotkanie poprowadzili Bartosz Wielicki, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej oraz Iwona Kusiak, przedstawicielka Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dziennikarz rozpoczął warsztaty od prezentacji, przedstawiając przykłady pierwszych informacji odnośnie katastrofy ekologicznej na Odrze, które ukazywały się w ubiegłym roku w polskich i niemieckich mediach. Wprowadził również kontekst historii rynków medialnych w obu krajach. Szczególną uwagę zwrócił jednak na analizę treści, ukazując różnice
w przekazach publikowanych w polskich mediach publicznych i komercyjnych. Na koniec Bartosz Wielicki podkreślił, jak ważne jest zdobywanie informacji z kilku źródeł
i sprawdzanie ich wiarygodności. W sprawie Odry jest to szczególnie istotne - by jako społeczeństwo obywatelskie mieć wpływ na powstrzymanie wciąż utrzymujących się skutków katastrofy.

Oliwia Ratyńska i Michał Szarek

Wszystkie prace nominowane dostępne są na stronie: https://nom2023.dnimediow.org/.
Prezentacje prac nominowanych w formie krótkich video zrealizowanych przez autorki i autorów dostępne są na profilu Facebook Polsko-Niemieckich Dni Mediów.