Czeskie krakersy, polska polityka i niemieckie autostrady - relacja Adriana Musiała

Jednym z przejawów współpracy jest audycja Mensch Nachbar nadawana w saksońskim radiu MDR 1. Inicjatywa powstania takiego programu zrodziła się w Dreźnie, potem zaproszono do współpracy redakcje z Polski i Czech. Obecnie audycja jest przygotowywana przez Romana Nucka (MDR), Tomasza Sikorę (Polskie Radio Wrocław) oraz Petera Kumpfe (Česky rozhlas), którzy wspólnie opracowują materiały emitowane potem na antenie niemieckiego radia MDR. Część z nich jest także tłumaczona na język polski i czeski, jednak trafiają na antenę tamtejszych rozgłośni w szczątkowej formie, pełna audycja jest dostępna tylko dla niemieckich słuchaczy. Jak podkreślali uczestnicy dyskusji tematy związane są z życiem codziennym mieszkańców trzech sąsiadów (np. zamieszanie wokół czeskich krakersów, opłat za korzystanie wybranych odcinków autostrad), rzadziej dotykają polityki, chociaż i takie się zdarzają (np. sytuacja polityczna w Polsce). Program okazał się dużym sukcesem o czym świadczą liczne telefony i maile od słuchaczy, szczególnie od mniejszości polskiej w Niemczech. Roman Nuck podkreślił, że istnieją plany zmiany formuły programu, być może wydłużenia czasu emisji oraz większego zaangażowania ze strony partnerów polskich i czeskich, ale na razie pozostają one w fazie projektów. Sukces audycji skłonił media czeskie do nadawania podobnego programu, który ruszy jesienią tego roku.

Wspólne działania są realizowane nie tylko w radio, ale także w telewizji. Polsko-niemieckim projektem w tym obszarze jest Kowalski&Schmidt (nagrodzony w tym roku Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską im. T. Mazowieckiego), który razem tworzą już 20 lat redakcje Berlińskiej Telewizji Publicznej (RBB) oraz TVP Wrocław. Jak podkreślała Kinga Wołoszyn-Kowanda, odpowiedzialna ze strony polskiej za realizację programu, skupia się on na najważniejszych wydarzeniach z obu krajów.

Wszyscy uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że głównym problemem rozwoju mediów z obszaru pogranicza, są finanse. Tomasz Sikora dosyć obrazowo porównał budżet mediów w Polsce i Niemczech. O ile bowiem roczny budżet MDR to 570 mln euro, o tyle TVP Wrocław i Polskie Radio Wrocław mają do dyspozycji zaledwie 3 mln euro. Z racji tego inicjatywa wydawania programów wychodzi zazwyczaj ze strony niemieckiej i jest finansowana w dużej części z ich środków. W przypadku Polski kolejną trudnością jest niestabilna sytuacja w mediach publicznych i planowana zmiana systemu ich finansowania.

Mimo występujących trudności, współpraca transgraniczna ma być rozwijana. W planach jest utworzenie 24-godzinnego kanału Arte-Ost, do którego zaproszone byłyby kraje z Europy Wschodniej. Roman Nuck podkreślił, że pomysł nie doczekał się jeszcze szczegółowego opracowania, jednak jak pokazała żywa dyskusja na sali, idea ta ma szansę na sukces.