Zgłoszenia o akredytację proszę nadsyłać do piątku, 27 maja, do godziny 16.00 do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na numer faksu +48 (68) 456 55 67 lub adres e-mail: biuroprasowe@lubuskie.pl, dopisując numer faksu lub adres e-mail dla wiadomości zwrotnej.