Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?
Współpraca Polski i Niemiec w Europie 2014 – wyzwania i perspektywy


VII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2014
Hotel Mercure, Lange Brücke, Poczdam


VII Polsko-Niemieckie Dni Mediów poświęcone będą współpracy Polski i Niemiec w strukturach Unii Europejskiej: w mediach i w polityce. Dziennikarze i eksperci będą w regionie gospodarza, Brandenburgii, dyskutować o nowych wyzwaniach stojących przed oboma krajami w perspektywie najbliższych lat. W jakich kwestiach nasze kraje idą ramię w ramię? Gdzie mamy odmienne zdanie? W jaki sposób relacjonowane są wydarzenia szczebla europejskiego w Niemczech i w Polsce? Odpowiedzi na te i inne uczestnicy szukać będą podczas debaty fishbowl. W trakcie warsztatów, które po raz pierwszy wprowadziliśmy do programu konferencji w 2013 roku we Wrocławiu, uczestnicy zastanowią się nad bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi relacjonowania o kraju sąsiada oraz nad dziennikarstwem w ogóle.


8 maja – dzień pierwszy (czwartek)


13:00-14:00 Rejestracja uczestników konferencji, Lunch

14:00-14:30 Otwarcie Dni Mediów

Wprowadzenie: Jann Jakobs, Nadburmistrz Poczdamu
Cornelius Ochmann, Członek Zarządu, Dyrektor, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Przemówienie: Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego

14:30-16:30 Fishbowl: Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?

Niemcy i Polacy od dziesięciu lat współpracują w ramach Unii Europejskiej. Nasze kraje nie tylko co do kryzysu gospodarczego, lecz również m.in. polityki energetycznej, zagranicznej, bezpieczeństwa (w szczególności w kontekście Ukrainy i Rosji) stoją przed wspólnymi wyzwaniami. Jak wygląda bilans tej dziesięcioletniej współpracy? W jakich obszarach wypada on pozytywnie, które kwestie pozostają jeszcze otwarte? W jakim stopniu Polska i Niemcy powinny angażować się w Europie? Jak powinno przejawiać się partnerstwo polsko-niemieckie podczas kształtowania unijnej polityki sąsiedzkiej i wschodnioeuropejskiej?

W jakiej sytuacji znajduje się Europa przed wyborami? Czy obywatele Polski i Niemiec darzą projekt europejski zaufaniem? Jaki kształt polityczny przyjmie Europa po wyborach, jaką pozycję zajmą w nim partie populistyczne i partie skrajnej prawicy? Jak Europa odnosić się będzie do tematu migracji i swobody pobytu?

Czy media przyczyniają się do kształtowania europejskiej opinii publicznej i wystarczająco interesują się Europą w obliczu bezpośredniego wpływu wyborów do Parlamentu Europejskiego na życie obywateli? Jak media opisują  Unię Europejską, jak mogą się przyczynić do kształtowania informacyjnego społeczeństwa partycypacyjnego? Czy obywatele interesują się sytuacją w Europie?

Jak duże jest zainteresowanie „europejskimi“ mediami, jaka jest ich rola w budowaniu tożsamości europejskiej? Czy istnieje, a jeśli tak, to jak wygląda, współpraca programowa pomiędzy mediami w Europie i jak można ją pobudzać? Jakie priorytety i wyzwania stoją przed polityką medialną Unii Europejskiej – priorytety i wyzwania. W  jakich kierunkach rozwijają się tradycyjne i „nowe” media w Polsce, Niemczech,  Europie? Jak wygląda dziennikarstwo internetowe w Polsce i w Niemczech? Czy dziennikarstwo nieprofesjonalne jest dla niego konkurencją czy uzupełnieniem?

Moderacja:
Wulf Schmiese
, ZDF

Uczestnicy:
Andrzej Godlewski
, Zastępca Dyrektora Programu 1 Telewizji Polskiej S.A.
Peter Lange, Redaktor Naczelny, Deutschlandradio Kultur

Impulsy:

Marzenna Guz-Vetter, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Berlinie
Adam Krzemiński
, POLITYKA (zapytanie)
Josef Janning
, Senior Policy Fellow w European Council on Foreign Relations (ECFR) w Berlinie (policy paper)
Christoph von Marschall
, korespondent, Der Tagesspiegel
Markus Meckel,
Współprzewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Rolf Nikel
, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
Dariusz Pawłoś
, Przewodniczący Zarządu, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie
Iwona Stróżyńska
, Wicedyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

16:30-17:00 Przerwa kawowa
Prezentacja polskich i niemieckich mediów we foyer

17:00-18:00 Europa realna i wymarzona „Small Talk” z udziałem nominowanych do Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2014

Dziesięć lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Towarzyszyło temu dużo radości i świętowania. Dziś Polska, tak jak Niemcy, jest ważnym graczem w Unii, przynajmniej w polityce wschodniej. Ale czy Unia Europejska jest tym, o czym marzono po obu stronach Odry? Co stało się z marzeniami i obawami? Jakie odzwierciedlenie znajdują one w polskich i niemieckich mediach? Rozmowa z niektórymi spośród nominowanych dziennikarzy.

Moderacja:
Tomasz Kycia, Rundfunk Berlin-Brandenburg

Uczestnicy:

Rosalia Romaniec

Till Schwarze

Bartosz T. Wieliński

Margarete Wohlan

19:00 Gala XVII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego
sala plenarna nowego Landtagu Brandenburgii, Alter Markt 1, 14467 Potsdam

Wejście na Galę od 18.30 na osobne zaproszenie

Przemówienie: Dietmar Woidke, Premier Brandenburgii, pełnomocnik rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej

Zakończenie: Joachim Rogall, Dyrektor Zarządzający, Fundacja Roberta Boscha

Przyjęcie w lobby sali plenarnej Landtagu


9 maja – dzień drugi (piątek)


od 8:45 Wejście do sal warsztatowych

9:00-11:00 Równoległe warsztaty branżowe (dla zapisanych uczestników). Za koncepcję merytoryczną warsztatów odpowiadają dziennikarze prowadzący.

Warsztat 1: 25 lat po upadku żelaznej kurtyny

Prowadzenie:
Rosalia Romaniec
, Deutsche Welle


Impulsy:
Roland Jahn, Pełnomocnik Federalny do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD
Łukasz Kamiński,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej IPN
Jarosław Jakimczyk, freelancer
Uwe Müller
, „Die Welt”


Basil Kerski, Dyrektor, Europejskie Centrum Solidarności
Paweł Moras, Dyrektor Zarządzający, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Piotr Semka, publicysta

Warsztat 2: Widziane z zewnątrz: Radykalizm prawicowy w Niemczech i Polsce

Prowadzenie:

Michał Kokot, Gazeta Wyborcza
Uwe Walter, MDRWarsztat 3: Media regionalne – przygraniczne czy transgraniczne?

Prowadzenie:

Tadeusz Krupa, Radio Zachód
Dietrich Schröder, Märkische Oderzeitung

Warsztat 4: Obraz Polski i Niemiec w Unii Europejskiej

Prowadzenie:
Piotr Jendroszczyk
, Rzeczpospolita
Jan Puhl
, Der Spiegel

Warsztat 5: Rewolucja na Ukrainie w polskich i niemieckich relacjach medialnych
Prowadzenie:
Cornelius Ochmann
, Dyrektor, Członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej


Impulsy:
Juri Durkot,
freelancer, Lwów, Ukraina
Maria Przełomiec, prowadząca, współautorka, TVP Studio Wschód
Gerhard Gnauck
, „Die Welt“
Bartosz T. Wieliński
, „Gazeta Wyborcza”

11.30-12.30 Podsumowanie warsztatów (10 minut na warsztat, pytania z publiczności, dyskusja)

Zakończenie: Krzysztof Miszczak, Dyrektor, Członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

13.00-14.30 Rejs statkiem: najpiękniejsze zabytki Poczdamu w 90 minut

Rejs jest poświęcony parkom i zamkom dynastii Hohenzollernów. W dziewięćdziesiąt minut zobaczyć będzie można najpiękniejsze zabytki miasta i atrakcje położone nad wodą. Trasa przebiegać będzie przez Park Babelsberg wraz z zamkiem, wieżą Flatow i Hofdamenhaus. Następnie statek przepłynie pod historycznym mostem Glienicker Brücke i dotrze do jeziora Jungfernsee. Wzdłuż dawnej granicy Niemiec Wschodnich i Zachodnich, po obu stronach rzeki Haweli leżą pałace i ogrody.

Jedną z atrakcji rejsu jest Nowy Ogród wraz z Pałacem Marmurowym i Pałacem Cecilienhof, w którym w 1945 r. podpisano historyczne Porozumienie Poczdamskie. Krajobraz Poczdamu znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO został stworzony przez słynnych architektów i budowniczych.