VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2015
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin


Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy?
Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego


Ósme Dni Mediów poświęcone będą kilku aktualnym tematom przeważającym w mediach i w polityce obu krajów. Podczas debaty fishbowl eksperci i dziennikarze zastanowią się, jak Polska i Niemcy mogą w przyszłości współdziałać na wschodzie Europy oraz jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz Rosji w trakcie kryzysu wokół Ukrainy, a także – jak należy opisywać wydarzenia dotyczące konfliktu, aby nie przyczyniać się do jego zaostrzenia oraz relacjonować o nich możliwie jak najbardziej obiektywnie. Równoległe warsztaty odbywające się podczas konferencji pozwolą uczestnikom zgłębić praktyczne kwestie zawodowe. Warsztat kierowany do szefów mediów dotyczyć będzie sposobu zarządzania mediami w czasach kryzysów: mediów i politycznego. Uczestnicy warsztatu dla młodych dziennikarzy zmierzą się z zagadnieniem etycznego przygotowania i wykorzystania materiału, pracą z big data i  nowymi mediami. Kolejny warsztat dotyczący pogranicza polsko-niemieckiego skupi się na istotnych dla regionu kwestiach: współpracy gospodarczej, kwestiach energetyki oraz powstaniu aglomeracji wokół Szczecina. Podczas innych warsztatów dziennikarze będą mogli skomentować sposób pisania o nowej roli „armii europejskiej” polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. W trakcie warsztatu dotyczącego recepcji terminu „polskie obozy koncentracyjne” w mediach zagranicznych uczestnicy przedyskutują sposób, w jaki budować należy wrażliwość na tematy historyczne i spróbują wypracować rekomendacje dla dziennikarzy zajmujących się podobnie wrażliwymi tematami. „Small Talk” na temat europejskiej migracji zarobkowej oraz roli mediów w kształtowaniu polsko-niemieckiej przyszłości z udziałem nominowanych do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 będzie przejściem do wieczornego wręczenia Nagrody w Trafostacji Sztuki. Wydarzenie poprowadzą ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu w kategorii Prasa.


Dzień pierwszy – czwartek (21 maja)od 9.30 Rejestracja uczestników

Moderacja całodniowa: Barbara Włodarczyk, TVP


10:00 Otwarcie Dni Mediów

Wprowadzenie Krzysztof Miszczak, Dyrektor, Członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Przemówienie Adam Bodnar, Wiceprezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Impulsy Jerzy Margański, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie10:30-12:30 Debata fishbowl: Nauki z kryzysu wokół Ukrainy. Jak Polska i Niemcy mogą w przyszłości współdziałać na wschodzie Europy?

Czy Rosja dokonując agresji na kraj sąsiedni może być traktowana jako partner demokracji zachodnich? Jak politycznymi metodami można rozwiązać konflikt na wschodniej Ukrainie? Jaką rolę pełnią media w tym konflikcie, jakie są warunki bezstronnego relacjonowania, unikania stereotypowego ujęcia tematu, aby nie stać się mimo woli stroną konfliktu?

Moderacja:
Andrzej Grajewski, szef działu Świat, „Gość Niedzielny”

Uczestnicy:
Piotr Andrusieczko, korespondent „Gazety Wyborczej” m.in. ze wschodniej Ukrainy
Viola von Cramon, posłanka do niemieckiego Bundestagu z ramienia Partii Zielonych

Moritz Gathmann, „Der Spiegel”
Paweł Kowal, adiunkt Instytutu Studiów Politycznych PAN

Paweł Pieniążek, freelancer, relacjonował wydarzenia na Majdanie i konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie

12.30-13.30                     Przerwa na lunch

13:30-15:30                     Równoległe warsztaty dla zarejestrowanych uczestników

Warsztat 1: Rola „armii europejskiej” w polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej


Zaangażowanie NATO w Afganistanie pokazało sporą bezradność mediów w kontekście pisania o polityce bezpieczeństwa. Z perspektywy Unii Europejskiej konflikt toczący się na jej peryferiach. W trudno dostępnym geograficznie i mentalnie obszarze. Niewielka liczba wyspecjalizowanych dziennikarzy, jeszcze mniejsza liczba kompetentnych komentatorów i ogólne „zmęczenie” odbiorców tematem. Tamten negatywny scenariusz nie buduje optymizmu w kontekście pisania o bezpieczeństwie dziś.

Od ponad roku Unia Europejska znajduje się w nowym sąsiedztwie – politycznym, militarnym i mentalnym. Sytuacja wokół Ukrainy spowodowała, że politycy, a w ślad za nimi i społeczeństwa, będą musieli na nowo odpowiedzieć sobie na kilka fundamentalnych pytań: czym jest bezpieczeństwo? Jaką cenę jesteśmy w stanie za nie zapłacić? Gdzie są granice wolności jednostki, w kontekście takich wyzwań jak konflikt zbrojny, albo samego jego widma?

Sytuacja jest nowa, dynamiczna. Łatwo się w niej pogubić, ulegać emocjom. Zwłaszcza w mediach, którym coraz częściej nie wystarczy już sama rola komentatora i które usiłują być stroną w debacie na temat konfliktu. Ponadto uczestnicy warsztatu spróbują odpowiedzieć na pytanie, jakiego języka przekazu używać, żeby opisywać tak kluczowe sprawy jak bezpieczeństwo? A także:

- Jak przygotować dziennikarza do pisania o obronie, wojsku, różnego rodzaju złożonych, w tym „hybrydowych” konfliktach?
- Jak sięgać po opinie ekspertów, weryfikować ich wiedzę i poglądy?
- Jak media polskie i niemieckie opisują sytuację wokół Ukrainy?
- Jakie konteksty i obawy przypisywane są polityce Rosji przez dziennikarzy polskich, a w jakie przez ich kolegów z Niemiec?
- Czy dziennikarz powinien dokonywać samocenzury pisząc o bezpieczeństwie?
- Czy „armia europejska” to projekt, czy tylko wizja?

Impuls:
Lutz Niemann, szef sztabu, gen. bryg., Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie

Moderacja:
Juliusz Ćwieluch, „POLITYKA”

Uczestnicy:
Jakub Borowski, Polska Agencja Prasowa
Egon Ramms, generał Bundeswehry w stanie spoczynku. W latach 2007-2010 szef Sojuszniczego Dowództwa Połączonych Sił NATO w Brunssum
Waldemar Skrzypczak, generał broni SZ RP w stanie spoczynku, były dowódca Wojsk Lądowych, w latach 2012-2013 wiceminister obrony narodowej
Stefani Weiss, dyrektorka brukselskiego biura Fundacji Bertelsmanna

Warsztat 2: Nowe wyzwania Pogranicza


Czy istnieją czynniki hamujące polsko-niemiecką współpracę gospodarczą, w tym współpracę na Pograniczu? Jeśli tak, jakie? Czy różne modele polityki zagranicznej, ale też np. energetycznej utrudniają integrację gospodarczą Pogranicza, czy są elementem ją wspierającym? Jakie są warunki powstawania pierwszych aglomeracji międzynarodowych, umożliwiając silną współpracę polityczno-gospodarczą po obu stronach granicy?

Połączenie kolejowe Berlin – Szczecin funkcjonuje obecnie gorzej niż przed II wojną światową, a z połączenia Wrocław – Berlin od grudnia 2014 roku w ogóle zrezygnowano. Na ile takie sygnały przekazywane przez podmioty transportowe mogą wpływać na atrakcyjność regionu kraju sąsiedzkiego?

Nad tymi i innymi kwestiami dotyczącymi Pogranicza zastanowią się przedstawiciele mediów z Polski i Niemiec.

Rezultatem warsztatów będą rekomendacje dotyczące zacieśniania współpracy polsko-niemieckiej na Pograniczu skierowane do przedstawicieli władz Pogranicza.

Moderacja:

Maria Bartczak, dyrektor TVP Szczecin

Bärbel Wichmann, dyrektor stacji rbb we Frankfurcie nad Odrą

Uczestnicy:

Peter Schmidt, Norddeutscher Rundfunk, Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg
Bogdan Twardochleb
, Kurier Szczeciński

Warsztat 3: Jak nowe media zmieniają wymagania stawiane przed dziennikarzem?

Podczas warsztatu uczestnicy rozważą znaczenie mediów społecznościowych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa oraz teoretycznego i praktycznego wymiaru etyki mediów na podstawie aktualnych przykładów. W jakim stopniu techniki cyfrowe (big data, hacking, weryfikacja etc.) oraz media społecznościowe wymagają nowego określenia etyki medialnej? W jaki sposób skomponować „kompas etyczny”, na podstawie którego zostaną podjęte decyzje dotyczące relacjonowania o wojnie, terrorze, katastrofach, zbrodniach, wypadkach, osobistych dramatach – i o ludziach? Jakich informacji można wymagać, co może stać się ogólnodostępne, a jakie kwestie muszą pozostać w sferze prywatnej? Jak uzasadnić ten wybór? Gdzie znajdują się szare strefy? Etyka mediów to konieczność, ponieważ wolnością mediów można się rozkoszować jedynie, jeśli zna się jej granice. Reguła ta obowiązuje zarówno osoby pracujące w mediach, jak również tych, którzy korzystają z ich możliwości cyfrowych, np. poprzez publikowanie w mediach społecznościowych. Takie osoby również muszą zdawać sobie sprawę z tego, co mogą osiągnąć poprzez różne rodzaje publikacji.
Do dyskusji na te tematy moderatorki zapraszają teoretyków i praktyków mediów.

Moderacja:

Paulina Olechowska, Uniwersytet Szczeciński

Marlis Prinzing, wykładowczyni na wydziale dziennikarstwa w wyższej szkole technik medialnych Campus Köln przy MHMK w Kolonii

Warsztat 4: Zarządzanie mediami w czasach kryzysu – warsztat dla szefów mediów i redaktorów naczelnych


Tematy, które będą poruszane podczas tego warsztatu dotyczyć będą w głównej mierze sposobu funkcjonowania nowoczesnych mediów oraz utrzymania wysokiej atrakcyjności tytułu i jej stopniowego podnoszenia. Uczestnicy spotkania porozmawiają o konwergencji mediów, brandingu jako kierunku rozwoju, a także zastanowią się nad poszukiwaniem „niszy” / wyspecjalizowanej tematyki przez media. Przedyskutują kwestię tabloizmu, przyjrzą się również zmianom zachodzącym w zawodzie dziennikarskim. Warsztat skierowany jest do szefów mediów, redaktorów naczelnych, szefów działów decyzyjnych polskich i niemieckich mediów.

Moderacja:
Bogusław Chrabota, redaktor naczelny, „Rzeczpospolita“

Bartosz Dudek, kierownik sekcji polskiej, programy europejskie, Deutsche Welle


Impulsy:
Sandro Viroli, dyrektor saksońskiej rozgłośni MDR

Warsztat 5: Pojęcie „Polskie obozy koncentracyjne” i jego recepcja w mediach zagranicznych


Co jakiś czas polską opinię publiczną oburza informacja o użyciu przez zachodnie media, nawet największe i najbardziej znaczące, pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” dla opisania niemieckich obozów na terenie okupowanej Polski podczas drugiej wojny światowej.

Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób należy budować świadomość i wrażliwość na powyższe tematy, szczególnie wśród opiniotwórczych dziennikarzy i mediów, których zdanie może być przejmowane przez opinię publiczną? Jak przeciwdziałać skrótom myślowym prowadzącym do historycznej nierzetelności?

Podczas warsztatu moderatorzy i uczestnicy spróbują wypracować rekomendacje dotyczące podejmowania, często trudnej, tematyki historycznej dla mediów.

Moderacja:
Jan Puhl, „Der Spiegel”
Piotr Semka
, „Do Rzeczy”

Uczestnicy:
Piotr Duber, Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Piotr Duber
Lech Obara
, Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Lech Obara i Wspólnicy

15:30-16:00                     Przerwa na kawę

16:00-17:30                     „Small Talk” z udziałem (niektórych) nominowanych do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015


Moderacja:
Karolina Golimowska i Daniel Tkatch, zwycięzcy Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2014 w kategorii Prasa za pracę „Jetzt bin ich also deutsch / Więc jesteśmy Niemcami”, opublikowaną w „The Germans”

W ramach tegorocznego „Small-Talku“ zgromadzono dziennikarzy reprezentujących różne rodzaje mediów. Celem ich spotkania będzie dyskusja o najistotniejszych aspektach nominowanych prac. W jaki sposób polskie i niemieckie media relacjonują sprawę wewnątrzeuropejskiej migracji za pracą? Ile z tego, co nas dzisiaj łączy, czy ewentualnie dzieli, wynika z naszej trudnej wspólnej historii, i jak jest ona przedstawiana w mediach? Jak możemy uczyć się z tej historii, tak aby wspólnie i ponadgranicznie patrzeć w przyszłość i razem ją budować? Jaką rolę w naszej autopercepcji odgrywa wizerunek „obcego”? Te oraz inne pytania, które wciąż pojawiają się w polsko-niemieckim i europejskim krajobrazie medialnym staną się punktem wyjścia do dyskusji o współczesnym europejskim dziennikarstwie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polsko-niemieckiego.

Uczestnicy:
Anna Malinowska, nominowana za pracę „Umowna data urodzenia”, Gazeta Wyborcza, Duży Format  Marietta Morawska-Büngeler, nominowana za pracę „Waschen füttern trösten – polnische Pflegerinnen in Deutschand“, Westdeutscher Rundfunk
Roman Nuck, nominowany za prace „Zwei Länder, eine Stadt. Grenzgeschichten aus Görlitz / Zgorzelec”, MDR 1 Radio Sachsen w kategoriach Radio oraz Dziennikarstwo na Pograniczu oraz  „Dowodiczek Osobisticzek czyli Nowy realizm Graniczny”, Radio Wrocław
Jolanta Rudnik, Andrzej Rudnik, nominowani za pracę „Ostatni świadek”, Radio Koszalin
Emilia Smechowski, nominowana za pracę „Ein Hoch auf die faulen Piroggen!“, brand eins
Monika Stefanek, nominowana za pracę „W sąsiedztwie Białego Bociana”, Funkhaus Europa, Redakcja Polska 
Sonja Volkmann-Schluck, nominowana za pracę „Aufrüstung mit Symbolwert – In Stettin planen deutsche und polnische Soldaten gemeinsam den Verteidigungsfall der NATO“, Schweriner Volkszeitung

19:00 Wręczenie XVIII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015
Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, 70-205 Szczecin             
Wejście od 18.30 na osobne zaproszenie


Dzień drugi – 22 maja (piątek)od 8:45                             Wejście do sal warsztatowych9:00-10:30 Równoległe warsztaty dla zarejestrowanych uczestników:

Warsztat 1: Rola „armii europejskiej” w polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Warsztat 2: Nowe wyzwania Pogranicza

Warsztat 3: Jak nowe media zmieniają wymagania stawiane przed dziennikarzem?

Warsztat 4: Zarządzanie mediami w czasach kryzysu – warsztat dla szefów mediów i redaktorów naczelnych

Warsztat 5: Pojęcie „Polskie obozy koncentracyjne” i jego recepcja w mediach zagranicznych

do 11:00                           Przerwa na kawę

11:00-11:30 Zakończenie Dni Mediów

Zakończenie Cornelius Ochmann, Dyrektor, Członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

12:00-14:00 Lunch: Restauracja Zamkowa, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, Szczecin

14:00-15:00 Program towarzyszący: wycieczka statkiem Odra / Peene Quenn po szczecińskim porcie

Podczas wycieczki uczestnicy zapoznają się z najpiękniejszymi zabytkami Szczecina. Po odbiciu od nabrzeża portu pasażerskiego zobaczyć będzie można Wały Chrobrego / Tarasy Hakena oraz Wzgórze Zamkowe z renesansowym, pięcioskrzydłowym Zamkiem Książąt Pomorskich.

W dalszej części trasy goście zobaczą kanał Duńczyca, dawniej dopływający do Jeziora Dąbie, dziś w dwóch miejscach zasypany na potrzeby portu, oraz Wyspę Grodzką z mariną. Za nią widoczne będą zabudowania historycznej Rzeźni Miejskiej i Portu Wolnocłowego, zbudowanych w końcu XIX wieku. W basenie Wschodnim portu przy Nabrzeżu Egipskim uczestnicy zobaczą zacumowany brytyjski statek pilotowy THPV „Bembridge” 1938 o bogatej kolekcji muzealnej. Następnie trasa poprowadzi przez Przekop Mieleński w kierunku północnym z widokiem na Jezioro Dąbie. Wycieczka poprowadzi dalej wzdłuż Wyspy Dębina, stanowiącej ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa, nie tylko wodnego. Zielone Wzgórze i sąsiednie Leśne Wzgórze od XIX w. były miejscami wycieczek w dni wolne mieszkańców Szczecina. Nad okolicą góruje wieża neogotyckiego kościoła na Golęcinie zbudowanego w połowie XIX w. Położone nieopodal Wzgórze Kupały również należało do ulubionych miejsc rekreacyjnych szczecinian do 1945 roku. U jego podnóża żelbetowy magazyn, relikt ostatniej wojny.

Po wojnie na gruzach mijanej stoczni „Wulkan” powstała Stocznia Szczecińska. W niej w 1952 r. zwodowano pierwszy statek zbudowany od podstaw, statek typu B-52 „Czułym” dla armatora radzieckiego. W ciągu ponad pięćdziesięcioletniej działalności stocznia zwodowała blisko 700 statków dla armatorów różnych krajów, statki rybackie, kontenerowce, promy pasażerskie i pasażersko-samochodowe oraz chemikaliowce, które stoczni przyniosły największy rozgłos w połowie lat siedemdziesiątych.

Od 100 lat do portu szczecińskiego dobijają statki wycieczkowe „białej floty”, największe żaglowce świata, okręty wojenne i wiele innych na wydarzenia organizowane z okazji Dni Morza, Zlot Old Timerów i The Tall Ships’ Races.


Informacje o rejestracji: http://dnimediow.org/c289,rejestracja.html