Filmowe streszczenia V Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Schwerinie.


15 maja 2012, Gala wręczenia XV Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej