Idea

(od l.) Piotr Semka, Jan Puhl, Lech Obara / Fot. Hans Scherhaufer

Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech. Uroczystym akcentem Dni Mediów jest wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za najlepsze prace dziennikarskie, które zostały opublikowane w roku poprzednim. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach.

Pierwsze Dni Mediów odbyły się w 2008 roku w Poczdamie pod hasłem: "Machina polityczno-medialna: Polska i Niemcy w europejskich doniesieniach medialnych". W dyskusjach uczestniczyli m.in. Gesine Schwan i Władysław Bartoszewski.

"20 lat później..." to motto II Dni Mediów 2009, które gościły w Szczecinie i były okazją do spotkania wysokiej rangi gości i świadków wydarzeń roku 1989, m.in. Hansa-Dietricha Genschera, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego.

III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w 2010 roku w Dreźnie pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie". O stosunkach między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją dyskutowali m.in. prof. dr Hans-Gert Pöttering, Cornelia Pieper oraz Paweł Kowal.

Tematem IV Dni Mediów w 2011 roku była "Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa - Polska, Niemcy i UE". Dziennikarze, politycy i działacze społeczni, wśród nich m.in. Jerzy Baczyński, Jolanta Fedak, Jurek Owsiak, Wolfgang Kenntemich, dyskutowali w Zielonej Górze o dziennikarskich, politycznych i gospodarczych wyzwaniach dla Polski i Niemiec na kolejnych 20 lat. Honorowym ambasadorem edycji 2011 był Fritz Pleitgen.

V Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się od 14 do 16 maja 2012 w Schwerinie a ich motto „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze” nawiązywało do EURO 2012. Dziennikarze oraz uznani eksperci dyskutowali o tym, w jaki sposób utrzymać Europę pod względem politycznym i gospodarczym w „lidze mistrzów”, i o wyzwaniach, jakie czekają Polskę i Niemcy w dobie kryzysu. W debatach i dyskusjach branżowych udział wzięli m.in. Leszek Balcerowicz, b. wicepremier i minister finansów RP; Steffen Kampeter, Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Ministrze Finansów, Jarosław Gugała, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki, Polsat; Piotr Kraśko, szef „Wiadomości”, TVP1; Radosław Krawczyk, prezes spółki Salon24.pl; Peter Frey, Redaktor Naczelny, ZDF; Thomas Urban, korespondent w Polsce, Süddeutsche Zeitung; Maike Haselmann, Spiegel online, redaktor odpowiedzialna za portale społecznościowe.

VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbywały się w 2013 roku we Wrocławiu w dniach od 6 do 8 czerwca. Tytuł tegorocznej konferencji, na którą jak co roku przybyło wielu dziennikarzy i ekspertów, brzmiał „Wyprzedzić zmianę – Polska i Niemcy 2013”. Z dużym zainteresowaniem spotkały się towarzyszące konferencji warsztaty tematyczne, które po raz pierwszy pojawiły się na Polsko-Niemieckich Dniach Mediów, a w przyszłych latach mają już być ich stałym elementem. W sumie było ich pięć. Prowadzone były między innymi przez Pawła Reszkę i Michała Majewskiego z Fundacji Reporterów i Ulricha Krökela z n-ost. W debacie uczestniczyli między innymi publicysta Paweł Lisicki, Jiři Čistecký, dyrektor Departamentu Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu do Spraw Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej i Patrick Graichen, dyrektor Agora Energiewende.

VII Dni Mediów odbyły się w gościnnej stolicy Brandenburgii, Poczdamie, pod hasłem „Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?” w dniach 8-9 maja 2014 roku. Do programu konferencji oprócz warsztatów wprowadzono debatę interaktywną fishbowl, do udziału w której oprócz redaktorów naczelnych polskich i niemieckich mediów zaproszono zgromadzoną publiczność, a także Small-Talk z (niektórymi) nominowanymi do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej odbyła się w nowym Landtagu Brandenburgii. Podczas Gali po raz pierwszy wręczono nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”, przyznaną za materiał przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich, który w wyjątkowy sposób dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu.

VIII Dni Mediów odbyły się w dniach 21-22 maja 2015 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pod hasłem Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy? Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego. Podczas debaty fishbowl eksperci i dziennikarze rozważali, jak Polska i Niemcy mogą współdziałać na wschodzie Europy oraz jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz Rosji w trakcie kryzysu wokół Ukrainy, a także – jak należy opisywać wydarzenia dotyczące konfliktu, aby nie przyczyniać się do jego zaostrzenia oraz relacjonować o nich możliwie jak najbardziej obiektywnie. Równoległe warsztaty odbywające się podczas konferencji pozwoliły uczestnikom zgłębić praktyczne kwestie zawodowe. „Small Talk” na temat europejskiej migracji zarobkowej oraz roli mediów w kształtowaniu polsko-niemieckiej przyszłości z udziałem nominowanych do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 był przejściem do wieczornego wręczenia Nagrody w Trafostacji Sztuki.

IX Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2016 o temacie „Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie?” odbyły się w dniach 9-10 maja 2016 w Media City Leipzig we współpracy z konferencją Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Zorganizowano następujące debaty: 1. Polska: Czy rozumiemy sąsiada? debata współorganizowana
Medientreffpunkt Mitteldeutschland), 2. Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie? Oraz 3. Debata korespondentów oraz następujące warsztaty: Media kształtują opinię – o wpływie polityki na media, Sojusz Północnoatlantycki w przededniu szczytu w Warszawie w lipcu 2016, Digitalizacja radia – skutki dla struktur pracowniczych i redakcji, Razem na antenie: Wrocław, Praga, Drezno – transgraniczna współpraca mediów, Europejska Stolica Kultury 2016: Co wiemy o polityce kulturalnej kraju sąsiada?, Energetyka i środowisko w Polsce oraz w Niemczech – inwestycje energetyczne na pograniczu. Rozmowy z nominowanymi do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016 poprowadziła Magdalena Grzebałkowska.

X Dni Mediów odbędą się w dniach 31 maja-1 czerwca 2017 roku w Województwie Lubuskim.

Dni Mediów organizowane są wspólnie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha oraz region przygraniczny w Polsce lub w Niemczech.