Warsztat 3: Media regionalne – przygraniczne czy transgraniczne?


Od dziesięciu lat już nie tylko Niemcy, ale także Polska należy do Unii Europejskiej. Czy jednak w związku z tym poprawiła się wiedza mieszkańców krajów po obu brzegach Odry na temat tego, co się dzieje w kraju po drugiej stronie rzeki? Przykładowo polskie media z regionu przygranicznego informują o przyspieszeniu tempa prac modernizacyjnych w infrastrukturze. Społeczeństwo jest informowane o tym, że dzięki środkom z Unii Europejskiej powstają nowe autostrady, że kolej jest modernizowana, że polskie miasta będą coraz piękniejsze, że standardy w ochronie środowiska są podwyższone. Ale czy coś z tych wiadomości dociera do Meklemburgii, Brandenburgii czy Saksonii? A jak tam są wydawane środki z Unii Europejskiej? I czy niemieckie inwestycje są kompatybilne z inwestycjami po stronie polskiej? Czy planuje się wspólne projekty z polskimi regionami?

Chociaż między Polską i Niemcami nie ma już żadnej granicy, to jednak przekroczenie „granicy“ dla dziennikarzy wciąż stanowi problem. O problemie transgranicznej przestępczości pisze się i mówi tylko w mediach po stronie niemieckiej. A przecież ważne jest, żeby w przypadku tego rodzaju problemów mierzyć się z nimi wspólnie. A więc dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego w polskich czy niemieckich redakcjach nie ma wspólnych polsko-niemieckich zespołów redakcyjnych? Chęci do takiej współpracy na pewno nie brakuje, a więc może chodzi o barierę językową? Program telewizyjny „Kowalski i Schmidt“ udowadnia, że także tę przeszkodę można pokonać. A może powinna do tego zostać zaangażowana jakaś inicjatywa, organizacja, czy fundacja, która by współpracę w tym regionie przygranicznym popchnęła do przodu i wsparła poprzez wysyłanie na stypendia, staże i wymiany dziennikarskie. A może byłoby dobrze, żeby stowarzyszenia dziennikarzy po obu stronach Odry taki program wypracowały i wystąpiły o wsparcie go ze środków Unii Europejskiej?

Podczas warsztatów jego uczestnicy będą wymieniać się swoimi doświadczeniami i dyskutować. Będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy media regionalne powinny skupiać się w swojej pracy na własnym regionie, czy może raczej powinny stać się mediami transgranicznymi?

Prowadzenie:

Tadeusz Krupa, Radio Zachód
Dietrich Schröder, Märkische Oderzeitung