Wystawa fotograficzna „Telemedycyna Pomerania“ – z portretami fotograficznymi Angeli Fensch

Na bazie projektu „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA“ wspieranego przez Unię Europejską w ramach programu INTERRG IV A powstała niezwykle interesująca wystawa z portretami fotografki Angeli Fensch. Jest ona poświęcona zarówno polskim jak i niemieckim pacjentom i lekarzom z dziewięciu spośród 35 szpitali biorących udział w projekcie i znajdujących się na obszarze Pomeranii objętym wsparciem po polskiej i niemieckiej stronie granicy.

Angela Fensch zdobyła sławę na przełomie lat 80-tych i 90-tych dzięki swoim fotografiom matek i ich dzieci. Wówczas fotografowała w Berlinie, dziś mieszka w Uckermark, w sercu objętego wsparciem Euroregionu POMERANIA. Dla stowarzyszenia „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA“ Angela Fensch podjęła się sportretowania ludzi, którym unijne inwestycje miały ułatwić życie zarówno jako pacjentom jak i pracownikom szpitali.

Die Telepathologie ist eine der telemedizinischen Anwendungen, die                  der Verein Telemedizin in der Euroregion POMERANIA e.V. unterstützt.

W regionach przygranicznych brakuje często w odróżnieniu od metropolii środków pienieżnych. Podróż koleją, czy wizyta w szpitalu pokazuje to dość wyraźnie. W pobliżu polsko-niemieckiej granicy maleje również oferta świadczeń medycznych: rejon ten zamieszkuje stosunkowo mało ludzi, wyspecjalizowani lekarze nie znajdują zatem wystarczająco dużo pacjentów. Tak więc mieszkańcy pogranicza mają na ogół do czynienia z mniej wyspecjalizowanymi lekarzami niż ich rodacy w wielkich aglomeracjach. Telemedycyna, wykonywanie świadczeń zdrowotnych na odległość, stara się temu zaradzić: umożliwia ona dostęp do wyspecjalizowanych usług medycznych także w słabo zaludnionych regionach przygranicznych. Lokalne centra zapewniają te usługi i stają się przez to bardziej konkurencyjne. Nie tylko dla pacjentów. Młodzi ludzie znajdują przez to na miejscu atrakcyjne miejsca pracy. Nie muszą wyruszać w poszukiwaniu przyszłościowego wykształcenia. Maleje presja migracji do metropolii.

Na przykładzie północno-wschodniej części Niemiec najlepiej widać w jakim kierunku podążają demograficzne zmiany całego kraju. W związku z tym projekt, który pozwala rządom w Schwerinie, Poczdamie i Warszawie na bezpośrednie inwestycje w regionie przygranicznym, nabiera znaczenia wykraczającego znacznie poza granice Euroregionu Pomerania. Telemedycyna stanie się z czasem ważna w całych Niemczech.

Poszczególne portrety tej obejmującej 152 zdjęcia wystawy unaoczniają, że fotografce udało się najwyraźniej zdobyć zaufanie fotografowanych w szpitalach ludzi. Inaczej nie byłoby możliwe ukazanie ludzi – do tego jeszcze ludzi w szpitalu – w tak naturalny i niewymuszony sposób. Odszukanie ewentualnych różnic, czy podobieństw między Polakami a Niemcami leży w gestii zwiedzających wystawę.

Potrzebne były lata, by w ramach projektu „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA“ doszło do rzeczywistego kontaktu między lekarzami, którzy sterowali tym projektem po obu stronach granicy. Spotkania lekarzy, uczestników projektu, odbywają się na przemian w Polsce i w Niemczech. To niewątpliwie wielki sukces Unii Europejskiej, że udało jej się tego dokonać za pomocą programu INTERREG.

Wystawa fotograficzna została przygotowana jako wystawa objazdowa i zostanie pokazana publicznie po prezentacji podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów na zamku w Schwerinie (14.-16.05.2012) m.in. w następujących miejscach:

29.05.2012 - 08.06.2012 Ratusz Hanzeatyckiego Miasta Greifswald: mała galeria
4.06./15.06.12 raport roczny – konferencja w Szczecinie: Hotel Radisson
02.06-06.07.2012 Kolegium Naukowe Alfrieda Kruppa, Greifswald, w ramach 5 Medycznej Akademii Letniej
Następnie wystawa trafi do szpitali biorących udział w projekcie.