„Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa w regionach”

Kraj związkowy Meklemburgię-Pomorze Przednie wiążą z województwami pomorskim i zachodniopomorskim stosunki partnerskie, których podstawę stanowią: „Wspólna deklaracja o współpracy transgranicznej pomiędzy Meklemburgią-Pomorzem Przednim a Województwem Zachodniopomorskim” z dnia 18 czerwca 2000 r. oraz „Wspólna deklaracja o współpracy międzyregionalnej między Województwem Pomorskim i Landem Meklemburgia-Pomorze Przednie” z dnia 15 stycznia 2001 r. Regiony partnerskie kooperują w ramach wspólnych projektów, m.in. w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej.

Przykładem takiej długoletniej i udanej współpracy jest polsko-niemiecki projekt prewencyjny „U sąsiada bezpiecznie”, realizowany przez niemiecką policję federalną, Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Inspekcję Policji w Anklam. Zmniejszenie obaw przed przestępczością u osób odwiedzających sąsiedni kraj, podniesienie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa obywateli, zwiększenie czujności turystów, wzmacnianie odwagi cywilnej oraz akceptacja policji w społeczeństwie i aprobata dla jej działań to tylko niektóre z licznych celów tego projektu. Działania prewencyjne promowane są podczas spotkań i imprez przeznaczonych specjalnie dla dzieci, młodzieży, seniorów i turystów, np. z okazji otwarcia sezonu letniego, Niemieckich Dni Kultury w ramach Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku oraz w formie polsko-niemieckich ulotek dotyczących określonych tematów prewencyjnych.

Wraz z przystąpieniem Polski do Układu z Schengen oraz likwidacją stacjonarnych kontroli granicznych pod koniec 2007 r. nastąpiło zacieśnienie współpracy pomiędzy policją kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie na wielu różnych płaszczyznach. Jej przykładem są wspólne patrole polsko-niemieckie, szczególnie w miesiącach letnich. W przygranicznych nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim spotkać można wówczas funkcjonariuszy polskiej policji, natomiast niemieccy policjanci służą radą i pomocą rodakom spędzającym urlop w województwie zachodniopomorskim.

Przed nami EURO 2012: również podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 funkcjonariusze policji zadbają o bezpieczeństwo w przygranicznych strefach kibica w ramach wspomnianych, wspólnych patroli polsko-niemieckich.

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych oraz koncepcje związane z przygotowaniami do EURO 2012 były także tematem VIII oraz XII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa „Rozmowy Gdańskie”. Konferencja ta jest organizowana co roku w ramach współpracy pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Kryminalnym Meklemburgii-Pomorza Przedniego – w latach 2000–2007 w Gdańsku, a od 2008 r. również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W ciągu minionych lat miała miejsce ożywiona wymiana wiedzy i doświadczeń na takie tematy jak: międzynarodowa przestępczość zorganizowana, wspólne działania na rzecz zwalczania terroryzmu, przestępczość narkotykowa, przestępczość gospodarcza i korupcja, wykorzystanie nowoczesnych technologii, bezpieczeństwo podczas masowych imprez sportowych w zjednoczonej Europie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas kolejnej XIII edycji „Rozmów Gdańskich” zaplanowano dyskusję na temat przejmowania zadań z zakresu bezpieczeństwa przez sektor prywatny, czyli tzw. „partnerstw publiczno-prywatnych”.

Więcej informacji znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:

www.polizei.mvnet.de
www.szczecin.kwp.gov.pl
www.pomorska.policja.gov.pl