W ramach V Polsko-Niemieckich Dni Mediów odbyły się następujące dyskusje:


Dyskusja: Pierwszy gwizdek: Sport, media a cele komercyjne – co EURO 2012 przyniesie Europie, co gospodarzom wydarzenia?


Otwarcie Polsko-Niemieckich Dni Mediów - przemówienie Johannesa von Thaddena.


Przemówienie inauguracyjne Ambasadora Marka Prawdy.


Debata plenarna I: Światowa klasa czy druga liga? Zadłużenie państw i kryzys euro – jak Europa może przejść do ofensywy? Wnioski z polskiej i niemieckiej perspektywy: tekst przemówienia oparty na wystąpieniu prof. Leszka Balcerowicza oraz statement prof. Leszka Balcerowicza w wersji audio.


Forum Mediów 1: Strategia: dziennikarstwo transgraniczne – aktualności z regionów przygranicznych.


Forum Mediów 2: Drużyna zawodowców: Jak dziennikarze w czasach portali społecznościowych, blogów i Twittera umacniają za ich pomocą swoją pozycję na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej?


Debata plenarna II: Po gwizdku końcowym: rzut oka na polskie i niemieckie doniesienia medialne – tendencje i tematy tabu