Wiebke Judith

Wiebke Judith

kieruje zespołem prawnym i rzecznictwa w PRO ASYL, zajmuje się niemieckim i europejskim prawem azylowym. Jej praca obejmuje analizowanie i komentowanie prawodawstwa, bieżących zmian w polityce dotyczącej uchodźców oraz nowego orzecznictwa.