Tomasz Krzeszowiec

Tomasz Krzeszowiec

Tomasz Krzeszowiec, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego