Tina Bettels-Schwabbauer

Tina Bettels-Schwabbauer

Tina Bettels-Schwabbauer jest pracownikiem naukowym Instytutu Międzynarodowego Dziennikarstwa Ericha Brosta przy Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie, gdzie kieruje niemiecką redakcją Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego (EJO / www.ejo-online.eu). Ponadto zaangażowana jest w europejski projekt „New Skills for the Next Generation of Journalists“ (NEWSREEL), wspieranego ze środków programu Erasmus+ dla partnerstw strategicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują dziennikarstwo oparte na współpracy, międzynarodowe systemy mediów, kultury dziennikarskie oraz kształcenie dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym to ostatnie zagadnienie jest tematem jej pracy doktorskiej.