Roman Nuck

Roman Nuck

Roman Nuck pracuje od 2013 roku jako korespondent MDR LFH Sachsen w Czechach i w Polsce. Jest również odpowiedzialny w imieniu rozgłośni za wspólne projekty transgraniczne. Wcześniej w Lipsku był redaktorem i reporterem w redakcjach MDR-aktuell oraz ARD-aktuell. W tym czasie współpracował z różnymi programami informacyjnymi przygotowywanymi przez obie telewizje m.in. Tagesschau czy Tagesthemen. Poza tym Roman Nuck pracował jako zagraniczny korespondent telewizji ARD w Pradze, równocześnie współpracując z czeską telewizją publiczną i radiem, jak również z polskim Radiem Wrocław. Roman Nuck od prawie 20 lat jest pracownikiem telewizji. W ramach tej pracy koordynuje w imieniu MDR polsko-niemiecko-czeskie projekty we współpracy z kolegami z polskiego i czeskiego radia i telewizji. Głównym celem tych wysiłków jest tworzenie i rozwijanie wspólnych programów radiowych i telewizyjnych. Oprócz tego Roman Nuck pracuje jako redaktor naczelny regionalnego magazynu MDR o nazwie „Sachsenspiegel”.