Oliver Bilger

Oliver Bilger

redaktor „Tagesspiegel” w Berlinie. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się Europą Środkową i Wschodnią, w ramach kwerend dziennikarskich często podróżuje po regionie. Dla FWPN i n-ost zorganizował dwa wyjazdy studyjne do Moskwy Inside Russia. Spędził pięć lat w Rosji jako korespondent. Wcześniej odbył staż w „Süddeutsche Zeitung” w Monachium.