Olga Doleśniak-Harczuk

Olga  Doleśniak-Harczuk

(ur. 1980) – absolwentka germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, w latach 2003-2011 korespondentka mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze, mniejszość turecka w Europie, islam. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”. Ekspert Instytutu Staszica.