Małgorzata Kopka-Piątek

Małgorzata Kopka-Piątek

dyrektorka Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych, współzałożycielka i prezeska zarządu stowarzyszenia FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej. Sprawami europejskimi i polityką międzynarodową zajmowała się przez 15 lat w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Dla zainteresowanych innym spojrzeniem na relacje międzynarodowe poleca publikację jej współautorstwa „Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna”.