Klara Geywitz

Klara Geywitz

Klara Geywitz (urodzona w 1976 roku) jest dyplomowaną politolog, deputowaną do Landtagu Brandenburgii. Należy do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii. Klara Geywitz ukończyła studia politologiczne na Uniwersytecie w Poczdamie. W latach 2002 do 2004 była referentką w związku krajowym SPD w Brandenburgii. Od 1994 jest członkiem partii SPD. W latach 1998 do 2013 Klara Geywitz była członkiem zgromadzenia radnych miejskich Poczdamu, gdzie ponownie wybrano ją w maju 2014 roku. W latach 2008 – 2013 była wiceprzewodniczącą związku krajowego SPD w Brandenburgii, od 2013 sekretarz generalną związku krajowego SPD w Brandenburgii, od 2004 deputowaną do Landtagu Brandenburgii. W latach 2004 – 2009 była wiceprzewodniczącą frakcji SPD w Landtagu, przewodniczącą grupy roboczej ds. nauki i oświaty. W latach 2009 – 2010 obejmowała stanowisko parlamentarnej sekretarz generalnej frakcji SPD w Landtagu. Obecnie jest rzeczniczką ds. polityki finansowej frakcji SPD w Landtagu, członkiem Komisji Budżetowej i Finansów, przewodniczącą Komisji Specjalnej ds. Portu Lotniczego Berlin-Brandenburg. Klara Geywitz ma troje dzieci i jest wyznania ewangelickiego. (c) Hoffotografen